ПРОГРАМА розвитку спортивної інфраструктури у Сокальському районі на 2018 рік

Затверджено Р І Ш Е Н Н Я №537 від 11 травня 2018 року

Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

 

______________ Р.ТОКАЙ

 

«___» __________ 2018 р.

МП

 

 

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2018 р.

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

«____» __________ 2018 р.

МП

 

 

ПРОГРАМА 

розвитку спортивної інфраструктури

у Сокальському районі

на 2018 рік

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 2018 року

  Погоджено

Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення Сокальської районної ради

________________ М.ПОЛІЩУК

«__» __________ 2018 року

 

 

 Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ С.ШЕВЧУК

«__» ________ 2018 року

 

  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 2018 року

 

      Начальник відділу молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації

_______________ Копейка М.В.

«__» __________ 2018 року

 

 
   
       

     

м. Сокаль

2018 рік

 

     
       

 

Загальні положення

Програму розвитку спортивної інфраструктури
на 2018 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до Законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про місцеві державні адміністрації», операційної цілі 2.3 «Розвиток особистості», стратегічної цілі 2. «Якість життя» Стратегії розвитку Львівської області  на період до 2020 року, а також відповідно до Указу Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 548-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» на 2018 рік.

Реалізація державної політики у сфері фізичної культури та спорту в районі впродовж останніх років зумовила позитивні зміни, зокрема щодо покращення спортивної інфраструктури.

Проте стан матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту за місцем проживання, навчання  та в місцях масового відпочинку населення району потребує покращення. Рівень забезпечення населення, зокрема сільського, сучасними спортивними спорудами в рази нижчий за соціальні норми.

За рахунок кооперації коштів бюджетів різних рівнів за останні 2 роки в районі збудовано 3 майданчики зі штучним покриттям та 11 майданчиків з тренажерним обладнанням.

 

Мета Програми

Метою Програми розвитку спортивної інфраструктури у Сокальському районі на 2018 рік є подальше зміцнення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури та спорту в районі шляхом будівництва (реконструкції, ремонту, облаштуваня) спортивних об’єктів, а також збільшення кількості доступних об‘єктів для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх верств населення, створення умов для задоволення потреб кожного громадянина району у зміцненні здоров‘я та фізичного розвитку.

 

Завдання Програми

Забезпечити розвиток спортивної інфраструктури у Сокальському районі шляхом будівництва (реконструкції, ремонту, облаштування) спортивних об’єктів належне їх обладнання та використання за призначенням.

 

Механізм реалізації Програми

 1. Будівництво (реконструкція, ремонт, облаштуваня) спортивних об’єктів буде вестися на території місцевих рад району.
 2. Місцеві ради подають відділу молоді та спорту заявку про будівництво (реконструкцію, ремонт, облаштування) спортивних об’єктів;
 3. Передбачені в районному бюджеті кошти спрямовуватимуться у вигляді субвенції місцевим бюджетам як співфінансування на проведення будівельних робіт (реконструкції, ремонту, облаштування) спортивних об’єктів згідно ПКД;
 4. Будівництво (реконструкція, ремонт, облаштуваня) спортивних об’єктів – Визначення виконавців робіт з облаштування майданчиків та укладання з ними відповідних договорів здійснюється одержувачем бюджетних коштів і замовником робіт, відповідно до вимог чинного законодавства.

На вимогу головного розпорядника коштів, замовники й виконавці робіт надають копії дефектних актів, кошторисів, проектно-кошторисної та іншої документації;

 1. Проведення контролю за будівництвом (реконструкцією, ремонтом, облаштуванням).

Збудовані спортивні об’єкти  приватизації не підлягають.

По завершенню робіт з будівництва (реконструкції, ремонту, облаштування) балансоутримувач зобов’язаний установити інформаційну табличку визначеного взірця (додаток 4 до Програми) на об’єкті протягом 15 днів з моменту підписання останнього акта виконаних робіт. Табличка має бути виготовлена з металопластику з дотриманням розмірів: ширина – 42 см, висота – 29,7 см.

 

Фінансове забезпечення виконання Програми

Реалізація Програми здійснюватиметься відповідно до вимог чинного законодавства за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги бюджетних асигнувань визначатимуться, виходячи з необхідності забезпечення виконання Програми, орієнтовних витрат на їх реалізацію, обрахованих на підставі встановлених норм та нормативів, прогнозних цін та тарифів з урахуванням індексу росту споживчих цін тощо.

З районного бюджету виділятимуться кошти на умовах співфінансування Програми з місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Організаційне забезпечення Програми

З метою виконання завдань Програми передбачається, що витрати з проведення підготовчих робіт, відведення земельної ділянки, виготовлення ПКД здійснюються за кошти місцевих бюджетів або за рахунок інших залучених джерел, не заборонених чинним законодавством.

Передбачені в районному бюджеті кошти спрямовуватимуться у вигляді субвенцій місцевим бюджетам  для  будівництва об’єктів спортивної інфраструктури.

Визначення місць розташування об’єктів, що встановлюватимуться на території району, здійснюється на підставі відповідних запитів та звернень виконкомів міських, селищних, сільських рад за  погодженням із постійною комісією районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення та  з відділом молоді та спорту райдержадміністрації з урахуванням таких критеріїв:

 • доступність земельної ділянки, на якій будується об’єкт;
 • щільність населення на відповідній адміністративно-територіальній одиниці району;
 • стан попередньої підготовки та фінансового забезпечення для проведення робіт.

Зміна визначеного місця розташування об’єктів інфраструктури протягом року здійснюється за запитами та зверненнями голів місцевих рад за наявності достатніх підстав, за умови підтримки такої пропозиції більшістю голосів членів постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення та  відділу молоді та спорту райдержадміністрації.

Відповідальність за утримання та експлуатацію збудованих об’єктів та їхнє використання покладається на місцеві органи виконавчої влади та балансоутримувачів, визначених в установленому порядку.

Об’єкти, збудовані (реконструйовані, відремонтовані, облаштовані) відповідно до Програми, не підлягають відчуженню (приватизації) або перепрофілюванню згідно із Законом України “Про фізичну культуру і спорт”.

Місцеві органи виконавчої влади забезпечують відведення земельної ділянки та передбачають вільний доступ для занять на збудованих (реконструйованих, відремонтованих, облаштованих) об’єктах усіх бажаючих,  а балансоутримувачі збудованих (реконструйованих, відремонтованих, облаштованих) об’єктів – безпеку та організований порядок проведення фізкультурно – оздоровчої та спортивно-масової роботи.

Контроль за функціонуванням майданчиків покладається на місцеві органи виконавчої влади та балансоутримувачів, визначених в установленому порядку.

 

Очікувані результати реалізації Програми

Виконання Програми дасть можливість:

 • створення та вдосконалення необхідних умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання, навчання та у місцях масового відпочинку населення на сучасних спортивних спорудах та для соціальної адаптації та реабілітації людей з інвалідністю;
 • підвищення рівня готовності молоді до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності держави;
 • підвищення рівня зацікавленості дітей та молоді до фізкультурно – оздоровчих та спортивних заходів, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;
 • створення умов для забезпечення проведення змістовного, активно-рухового дозвілля населення, передовсім дітей і підлітків у населених пунктах району, особливо у період канікул, вільний від навчання час та, як наслідок – зниження рівня кримінальної злочинності у молодіжному середовищі;
 • забезпечення надання якісних фізкультурно-спортивних послуг;
 • сприяння поліпшенню фізичної підготовленості населення всіх вікових категорій, організації змістовного дозвілля, профілактики правопорушень, шкідливих звичок тощо;

–   сприяння соціально-економічному розвитку та розвитку спортивної

інфраструктури в Сокальському районі, утвердження авторитету

району в області та в Україні;

 • збільшити кількість інструкторів фізкультурно-масової роботи на місцях (в тому числі і на громадських засадах);
 • забезпечити сталий розвиток спортивної інфраструктури, як одного зі складових пріоритетів соціально-економічного розвитку району;
 • підвищити рівень та якість забезпечення населення об’єктами спортивної інфраструктури;
 • збільшити відсоток населення, яке охоплене фізкультурно-масовою роботою.

 

Координація та контроль за реалізацією Програми

Координація та контроль за реалізацією Програми покладається на відділ молоді та спорту райдержадміністрації.

Місцеві органи виконавчої влади подають інформацію про виконання Програми відділу молоді та спорту райдержадміністрації до 1 грудня.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації подає узагальнену інформацію про стан реалізації Програми до 15 грудня.

Прикінцеві положення

Внесення змін і доповнень до Програми здійснюється на підставі подання районної державної адміністрації за зверненням відділу молоді та спорту райдержадміністрації.

 

                                                                 Додаток 1 до Програми розвитку спортивної

                                                                 інфраструктури у Сокальському районі на 2018 рік

 

Паспорт
Програми
розвитку спортивної інфраструктури

у Сокальському районі на 2018 рік

 1. Ініціатор розробки програми: відділ молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації.
 2. Дата, номер документа про затвердження програми: рішення районної ради від ___________________________________________ «Про затвердження Програми розвитку спортивної інфраструктури у Сокальському районі на 2018 рік».
 3. Розробник програми: відділ молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації.
 4. Відповідальний виконавець програми: відділ молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації.
 5. Учасники програми: місцеві ради Сокальського району.
 6. Термін реалізації програми: 2018 рік.
 7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: районний бюджет, бюджети міст, селищної та сільських рад
 8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:          900 000 грн.;

9.1. в тому числі :

– кошти обласного бюджету: ———–

– кошти районного бюджету: 900 тис. грн.

– кошти місцевих бюджетів.

Начальник  відділу

молоді та спорту    Сокальської  РДА      _______________М.В.Копейка

 

Додаток 2

до Програми розвитку спортивної інфраструктури

у Сокальському районі на 2018 рік

 

Ресурсне забезпечення районної (бюджетної)

 

Програми

розвитку спортивної інфраструктури у Сокальському районі на 2018 рік

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2018 рік Усього витрат на виконання Програми
Усього, 900,0 900,0
у тому числі    
обласний бюджет    
районні, міські  (міст обласного підпорядкування)  бюджети 900,0 900,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування*    
кошти небюджетних джерел    

* Виконання програми також передбачає співфінансування з бюджетів міст, селищних та сільських рад.

 

Заступник голови районної ради                                                   Василь Бойко

 

Додаток 3 до Програми розвитку спортивної  інфраструктури

у Сокальському районі на 2018 рік

            Перелік завдань, заходів та показників

Програми розвитку спортивної інфраструктури  у Сокальському районі на 2018 рік

2018
№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікува

ний результат

роки обсяги, тис. грн
1.

 

 

 

 

 

Забезпечити розвиток спортивної інфраструктури у Сокальському районі шляхом будівництва (ремонту, облаштування) спортивних об’єктів за підтримки райдержадміністрації, районної ради та місцевих рад, належне їх обладнання та використання за призначенням. 1. Забезпечити завершення будівництва побутового корпусу стадіону в с. Сілець, Сокальського району, Львівської області, за підтримки райдержадміністрації та Сілецької сільської ради, належне їх обладнання та використання за призначенням. Показник затрат –  обсяг видатків на будівництво побутового корпусу стадіону – в межах бюджетних призначень

 

Показник продукту – кількість об’єктів, які будуть побудовані –  1 шт

 

Показник ефективності – 

вартість будівництва побутового корпусу стадіону – 900 тис грн.

Показник якості – створення комфортних умов для занять спортом та фізичного розвитку мешканців Сілецької сільської ради, створення додаткових робочих місць, покращення соціальної та спортивної інфраструктури села

Сілецька сільська рада Сокальського району

 

2018

 

 

900,0

 

 

сприяння соціально-економічному розвитку та розвитку спортивної

інфраструктури в Сокальському районі, утвердження авторитету   району в області та в Україні;

створення та вдосконалення необхідних умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання, навчання та у місцях масового відпочинку населення на сучасних спортивних спорудах та для соціальної адаптації та реабілітації людей з інвалідністю.

Разом у 2018 році 900,0  
Усього на Програму 900,0  

 

Заступник голови районної ради                                                   Василь Бойко

 

Додаток 4 до Програми розвитку спортивної  інфраструктури

у Сокальському районі на 2018 рік