ПРОГРАМА соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності у Сокальському районі на  2018 рік

Затверджено Р І Ш Е Н Н Я №536 від 11 травня 2018 року

Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

 

______________ Р.ТОКАЙ

 

«___» __________ 2018 р.

МП

 

 

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «_____»_______2018 р.

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

«____» __________ 2018 р.

МП

 

 

ПРОГРАМА

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності у Сокальському районі на  2018 рік

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-

економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 2018 року

  Погоджено

Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення Сокальської районної ради

________________ М.ПОЛІЩУК

«__» __________ 2018 року

 

 

 Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ С.ШЕВЧУК

«__» ________ 2018 року

 

  Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 2018 року

 

      Начальник служби у справах дітей Сокальської районної державної адміністрації _____________________ Г.ФЕДАШ

«__» __________ 2018 року

 
   
       
       

м. Сокаль

2018 рік

     
       

ПРОГРАМА

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності  у Сокальському районі на  2018 рік

 

Підстава для розробки: Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,  постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,  постанова Кабінету Міністрів України  від 8 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження Діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 2 листопада 2009 року №1167/0/5-09 «Про затвердження Цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Львівській області», розпорядження голови Сокальської райдержадміністрації від 25 листопада 2009 року №554 «Про затвердження Цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Сокальському районі»

1.     Загальні положення

Сім’я є природним середовищем для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дитини, її матеріального забезпечення й несе відповідальність за створення належних умов для цього. Відповідно до положень преамбули Конвенції ООН про права дитини сім’я має надати необхідний захист і сприяння дитині.

На координацію зусиль з подолання дитячої безпритульності та бездоглядності  в Сокальському районі спрямована робота комісії з питань захисту прав дитини, яка створена розпорядженням голови Сокальської  райдержадміністрації від 25 листопада 2008 року №584. На комісію з питань захисту прав дитини Сокальської райдержадміністрації службою у справах дітей в 2017 році виносилося питання стану виховання 36 дітей з 15 неблагополучних сімей, які перебувають/перебували  на обліку служби у справах дітей.

Зокрема, на комісії з питань захисту прав дитини заслуховувалися питання стану виховання дітей, які зазнали насильства в сім’ї, влаштування дітей з кризових сімей в державні заклади після прийняття рішення про негайне відібрання малолітніх дітей від батьків  в зв’язку з безпосередньою загрозою життю та здоров’ю дитини.

На обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах (СЖО) в службі у справах дітей райдержадміністрації станом на 01.01.2018 року перебувало 56 дітей, з них  46 дітей  проживали в 16 неблагополучних сім’ях, 1 дитина, схильна до самовільного залишення місця  постійного проживання, 3 дітей, які зазнали насильства в сім’ї, та 6 дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячому будинку сімейного типу (ДБСТ),  що прибули з території проведення АТО (Луганська область) – відносяться до СЖО відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 20.01. 2014 року №27  «Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики).

Службою у справах дітей райдержадміністрації поставлено на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах в 2017 році 43 дітей з  17 сімей, знято  28 дітей з  17 сімей.

З метою захисту прав та інтересів дітей службою у справах  дітей в 2017 році влаштовано у притулок для дітей служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації 9 дітей, в будинок дитини №1 м.Львова – 1 дитину, в зв’язку з відібрання малолітньої дитини  від батьків  в зв’язку з безпосередньою загрозою життю та здоров’ю дитини.

На первинному обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування служби у справах дітей Сокальської райдержадміністрації станом на 01.01.2018 року перебуває 119 дітей. З них 23 – дитини-сироти, 96 – дітей, позбавлених батьківського піклування. Із 119 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 90 дітей перебуває під опікою/піклуванням громадян, 10 дітей проживає у прийомних сім’ях та 8 дітей – у дитячих будинках сімейного типу, 3 дітей перебуває під опікою закладів, 7 дітей перебувають у державних закладах на повному державному утриманні, 1 дитина – в сім’ї родичів.

Протягом  2017 року надано статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування та взято на Первинний облік служби у справах дітей Сокальської райдержадміністрації  13 дітей. З них: 5 дітей влаштовано під опіку, піклування громадян, 1 дитина усиновлена,  1 дитина влаштована в Будинок дитини № 1 м. Львова, 5 дітей – в прийомні сім’ї, 1 в – ДБСТ. З метою захисту житлових та майнових прав за дітьми закріплено житло.

Знято протягом  2017 року – 15 дітей. З них в зв’язку з досягненням повноліття – 12 дітей,  усиновленням – 2 дитини, смертю  – 1 дитину.

Служба у справах дітей продовжує діяльність щодо реалізації права всіх дітей на сімейне виховання та проводить роботу з пошуку потенційних усиновлювачів, прийомних батьків та батьків-вихователів.

В Сокальському районі функціонує:

– 3 дитячих будинки сімейного типу, в яких виховується та проживає 18 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та 3 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

– 9  прийомних сімей, в яких виховується 10 дітей та 4 особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Спеціалістами служби у справах дітей із залученням працівників органів освіти та охорони здоров’я в 2017 році  відвідано 82 сім’ї, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування над якими встановлено опіку, піклування, які влаштовані у прийомні сім’ї, дитячий будинок сімейного типу. Порушень прав дітей не виявлено.

На регіональному обліку з усиновлення перебуває 23 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Сформована база потенційних кандидатів в усиновлювачі, яка налічує – 5 подружніх пар, та одну одиноку жінку.

В 2017 році усиновлено 2 дітей, позбавлених батьківського піклування 2 подружніми парами, які перебували на обліку кандидатів в усиновлювачі в службі у справах дітей Сокальської РДА.

Відповідно до статей 13, 14 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», від 8 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей», наказів Міністерства  соціальної політики  від 20 січня 2014 року №27 та служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації від 31 липня 2014 року №54 «Про Порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають  у складних життєвих обставинах»,   передбачено ведення Єдиного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Щоб одержати дозвіл для введення Єдиної інформаційно-аналітичної системи  «Діти» (системи нагляду за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах) в промислову експлуатацію та запобігти порушенню конфіденційності, цілісності та доступності системи та інформації, яка в ній оброблятиметься, необхідно виконати комплекс заходів з обладнання приміщень та організації в них відповідного режиму в службі у справах дітей райдержадміністрації, де на комп’ютерах буде встановлене відповідне програмне забезпечення:

-встановлення на комп’ютерах користувачів ЄІАС “Діти” ліцензійної операційної системи MS Windows XP Professional, Service Pack 2 з підтримкою української мови або Windows 7 Pro з правом використання попередніх версій.

-встановлення на комп’ютерах користувачів ЄІАС “Діти” ліцензійного офісного пакету Microsoft Office.

-встановлення на комп’ютерах користувачів ЄІАС “Діти” ліцензійної антивірусної програми «Зілля».

-встановлення автоматичної установки пожежної сигналізації, сповіщувачі якої виведені на пост охорони будівлі.

-приміщення мають бути укомплектовані протипожежним майном та вуглекислотними засобами пожежогасіння згідно з нормами, які визначені діючими нормативними документами щодо протипожежної охорони державних органів. Наявність двох  вогнегасників.

-встановлення автоматичної установки охоронної сигналізації, сповіщувачі якої виведені на пост охорони будівлі.

-встановлення блоку безперебійного живлення на ПК та мережевому  обладнанні, задіяному в ЄІАС.

 

Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова підтримка дітей, які залишилися без піклування батьків, вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації, забезпечення інтеграції зусиль органів виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Сокальська райдержадміністрація проводить роботу із забезпечення застосування у територіальних громадах усіх відомих практик та методів  роботи із сім’єю, спрямованої на її збереження:  засудження аморальної поведінки батьків, створення позитивного іміджу сім’ї, громадський контроль за станом виконання батьківських обов’язків, використання важелів адміністративного стягнення та кримінальної відповідальності за порушення прав та законних інтересів дітей.

Мета і завдання Програми

Основною метою Програми є соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  поліпшення їх становища, створення належних умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовка до самостійного життя,   подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для забезпечення прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

                

 1. Основними завданнями Програми є:
 • Створення умов для забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • Вдосконалення соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування;
 • Розширення соціально-правових гарантій неповнолітніх;
 • Захист майнових, житлових та інших прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • Забезпечення інтеграції зусиль органів виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • Розроблення та запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності, виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;
 • Застосування ефективних форм соціальної підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм реальної допомоги та підтримки.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми
 • зменшення кількість дітей, вилучених з сімейного середовища;
 • збільшення кількості дітей, повернутих у біологічну родину, усиновлених жителями району, переданих під опіку/піклування;
 • створення умови для забезпечення захисту прав дітей, зокрема організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • зменшення кількість бездоглядних дітей.

  

 1. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Фінансування заходів, пов’язаних із впровадженням Програми, має відбуватися за рахунок коштів районного бюджету.

Передбачити в районному бюджеті видатки на фінансування Програми на 2018 рік у сумі  20 000  грн.   (додаток  1).

Кошти передбачені  програмою перераховуються з районного бюджету на   рахунок Сокальської райдержадміністрації, як головному розпоряднику. Сокальська райдержадміністрація  для забезпечення виконання  заходів з Програми перераховує кошти на рахунок служби у справах дітей райдержадміністрації, як розпоряднику коштів нижчого рівня та виконавця Програми.

Виконавець  Програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність, своєчасність подання звітності та цільове використання коштів.

Організація виконання Програми покладається на службу у справах дітей, яка  надає до районної ради інформацію про хід виконання заходів, передбачених цією Програмою.

 

 

Додаток 1 до Програми соціального захисту дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання

дитячої безпритульності і бездоглядності

  у Сокальському районі  на  2018 рік

 

ПАСПОРТ

Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності  у Сокальському районі  на  2018 рік

 1. Ініціатор розроблення програми – Служба у справах дітей Сокальської районної державної адміністрації
 2. Дата, номер документа про затвердження програми ___________________________________________________________
 3. Розробник програми –  Служба у справах дітей Сокальської районної державної адміністрації
 4. Співрозробники програми ____________________________________
 5. Відповідальний виконавець програми – Служба у справах дітей Сокальської районної державної адміністрації
 6. Учасники програми _________________________________________
 7. Термін реалізації програми –  з моменту прийняття  по 31.12.2018 року

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)  ______________________________

 1. Загальний обсяг фінансових
  ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. грн., всього,                20,0
  у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету                      20,0
коштів інших джерел  (вказати)  ______________________________

 

Голова Сокальської районної

державної адміністрації                            ____________ Р.Н.Токай

 

Начальник служби у справах дітей

Сокальської районної державної

адміністрації                                           _____________ Г.З.Федаш

 

Додаток 2

до  Програми соціального захисту

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

 подолання дитячої безпритульності і бездоглядності

                                                  у Сокальському районі  на  2018 рік

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання

Програми  соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності  у Сокальському районі  на  2018 рік

 тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 20 18  рік 20 __  рік 20 __ рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 20,0 20,0
у тому числі          
обласний бюджет
районний  бюджет** 20,0 20,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**
кошти небюджетних джерел**

 

Заступник голови районної ради                                                                  Василь Бойко

 

Додаток 3

до  Програми соціального захисту

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

 подолання дитячої безпритульності і бездоглядності

                                                  у Сокальському районі  на  2018 рік

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової

Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності  у Сокальському районі на  2018 рік

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2018  рік
1. Завдання 1

Забезпечення функціонування системи нагляду за захистом прав дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування ЄІАС «Діти»

Захід 1

Встановлення на комп’ютері користувачів ЄІАС “Діти” ліцензійної операційної системи MS Windows XP Professional, Service Pack 2 з підтримкою української мови або Windows 7 Pro з правом використання попередніх версій.

Показник продукту

придбання однієї ліцензійної системи на один комп’ютер

 

Показник ефективності

Середня вартість продукту 4400 грн.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

Районний бюджет 0

 

Створення умов для забезпечення захисту прав дітей, зокрема організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Захід 2

Встановлення на комп’ютерах користувачів ЄІАС “Діти” ліцензійної антивірусної програми «Зілля».

 

Показник продукту придбання однієї ліцензійної антивірусної програми

 

Показник ефективності середня вартість продукту 1950 грн.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

Районний бюджет 0

 

Створення умов для забезпечення захисту прав дітей, зокрема організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
    Захід 3

Встановлення блоку безперебійного живлення на ПК та мережевому  обладнанні, задіяному в ЄІАС.

 

 

Показник продукту

Придбання одного блоку безперебійного живлення

 

Показник ефективності

Середня вартість продукту  1400 грн.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

Районний бюджет 0

 

Створення умов для забезпечення захисту прав дітей, зокрема організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
    Захід 4

Приєднання до електричних мереж

Показник продукту придбання до електричних мереж

 

Показник ефективності середня вартість продукту 11000 грн.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

Районний бюджет 0 Створення умов для забезпечення захисту прав дітей, зокрема організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
2. Завдання 2

Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей)

 

Захід 1

Проведення Дня захисту дітей

01.06.2018 року.

Подарунки для дітей.

 

 

 

Показники затрат кількість  дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах  – 40

 

Показник ефективності

середні видатки на одну дитину 250  грн.

 

Показники якості охоплення 100 % дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах  та стоять на обліку служби у справах дітей

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

Районний бюджет 10,000 Забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім’ях громадян
    Захід 2

Проведення заходів до Дня усиновлення 30.09.2018 року

 

 

Показники затрат

Кількість учасників заходу 40 осіб

Показник ефективності

середні видатки на одну дитину 250  грн.

 

Показники якості охоплення 100 % дітей, які проживають у сім»ях усиновлювачів та стоять на обліку служби у справах дітей

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

Районний бюджет 10,000 Збільшення кількості дітей усиновлених жителями району,

зменшення кількість бездоглядних дітей

 

    Захід 3

Відзначення Дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 18.11.2018 року

 

Показники затрат

Кількість учасників заходу 40 осіб

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

Районний бюджет 0 Розширення соціально-правових гарантій неповнолітніх, зменшення кількості дітей, які зазнають насильства

 

    Захід 4

Проведення свята Св. Миколая 19.12.2018 року.

Придбання подарунків для дітей.

 

 

Показники затрат кількість дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах – 40

 

Показник ефективності

середні видатки на одну дитину 250  грн.

 

 

Показники якості охоплення 100 % дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах  та стоять на обліку служби у справах дітей

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

Районний бюджет 0 Підтримка сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах
Усього  на програму:   20,0  

 

Заступник голови районної ради                                                                       Василь Бойко