Програма покращення санітарно-екологічного стану території Сокальського району Львівської області на 2018 рік

Затверджено Р І Ш Е Н Н Я №546 від 17 травня 2018 року

Затверджено                                                   Затверджено
Голова                                                             Рішенням   сесії  Сокальської районної

Сокальської районної                                    ради  Львівської області

державної адміністрації                                №_______ від «_____»___________2018 р

Голова Сокальської районної ради

 

______________ Р. Токай                         ________________ М.Пасько

«__» __________ 2018р.                            МП
МП

 

Програма

покращення санітарно-екологічного стану території Сокальського району Львівської області на 2018 рік

 

Погоджено                                                         Погоджено

Голова постійної комісії   з питань                        Голова постійної комісії  з питань

бюджету, соціально- економічного                       промисловості, інфраструктури,

розвитку та інвестицій                                           комунального майна   та підприємництва

Сокальської  районної ради                                    Сокальської районної ради

 

 

_______________ В.Пограничний                       ________________ О.Солодяк

«__» __________ 2018 р.                                           «____» __________ 2018 р.

Погоджено                                                           Погоджено

Начальник відділу житлово-   Начальник фінансового управління
комунального господарства, цільових                   Сокальської районної державної

програм та    розвитку інфраструктури                  адміністрації

Сокальської районної державної

адміністрації     ______________________ Г.Леонова
_____________________ С. Шевчук

«__» ________ 2018 р.                                                «__» ________ 2018 р.

 

 Сокаль-2018

 

 

Програма

покращення санітарно-екологічного стану території Сокальського району Львівської області на 2018 рік

1.Загальні положення та визначення проблеми.

Програма покращення санітарно-екологічного стану території  Сокальського району Львівської області   розроблена  відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991р. Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»  від 17 вересня 1996р. № 1147 (із змінами та доповненнями).

Підставою для розроблення Програми є існування проблеми з неналежного санітарно- екологічного стану території Сокальського району Львівської області, розв’язання яких потребує залучення інвестиційних коштів, бюджетних коштів, координації спільних дій органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

Район розташований на крайній півночі Львівської області, межуючи на півночі з Іваничівським та на північному сході з Горохівським районами Волинської області, на сході з Радехівським та з м. Червоноградом, на південному сході з Кам’янка-Бузьким та на півдні з Жовківським районами Львівської області. На заході Сокальський район межує із Люблінським воєводством Республіки Польща.

Відстань районного центру до м.Львів становить залізницею 95 км, автотрасою — 78 км.         Район має вигідне розташування щодо важливих транспортних шляхів. Це, зокрема, залізниця та автострада загальнодержавного значення Львів — Червоноград — Ковель із відгалуженням на Берестя (Білорусь).           Географічне розташування району визначає також і важливість його геополітичного значення, що передусім зумовлюється прикордонним розташуванням Сокальщини та близкістю до стратегічної осі Балтика —Чорне море.                                                       Адміністративно-територіально район поділяється на 3 міські ради, 1 селищну раду та 29 сільських рад, які об’єднують 94 населених пунктів. Адміністративний центр — місто Сокаль.

На території Сокальського району, а  саме  на лівому березі річки Західний Буг  в селищі Жвирка неодноразово знаходили фрагменти чорної кераміки монети, в 2006 році Львівські археологи проводили на даній території археологічні розкопки і знайшли помешкання древніх людей, побутові речі, римські монети датовані другим століттям нашої ери, що свідчить що дана територія була заселена людьми на якій активно велася торгівля з різними народами.  За старими легендами на даній території розпочинав своє існування  древній  Сокаль, але так як по даній території проходив чорний шлях монголо – татарської орди місто неодноразово було спалене,  і в подальшому було перенесене на правий вищий берег річки де і знаходиться по даний час. Крім того, на території Сокальського району розташовані Костел Пресвятої Богородиці та Кляштор Бернардинів ХVІ століття.

 1. Мета Програми.

На території Сокальського району працювали промислові та сільськогосподарські підприємства, які надавали техніку та механізми для проведення робіт з благоустрою  та покращення санітарно-екологічного стану території  Сокальського району. На  даний час відсутність технічних засобів не дозволяє вчасно та якісно виконувати роботи по благоустрою та утриманню територій рад в належному санітарно-екологічному стані. Тому постає потреба в придбанні високопродуктивної техніки для проведення робіт по благоустрою території. Відтак виникла необхідність у створенні програми, яка розроблена з метою  утримання території  Сокальського району в належному  санітарно- екологічному стані, можливості забезпечення активного відпочинку жителів та молоді району та, ознайомлення з культурними та історичними цінностями даної території залучення до активного відпочинку жителів та молоді шляхом  влаштування дитячих майданчиків та зон відпочинку облаштованих пішохідними доріжками, та спортивним обладнанням, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

 1. Основні завдання та заходи програми.

Завданнями та заходами  Програми покращення санітарно- екологічного стану території Сокальського району Львівської області є:

–   придбання  трактора та обладнання (косарки, фронтального  навантажувача, причепа) для підтримання  належного санітарно- екологічного стану територій та виконання робіт з благоустрою в населених пунктах  району;

 • прибирання твердих побутових відходів;
 • охорона і раціональне використання земель, водних ресурсів;
 • влаштування для активного відпочинку пішохідних та велосипедних

доріжок, дитячих майданчиків.

     4.Фінансування Програми, координація, контроль та порядок виконання Програми

Фінансування  Програми здійснюється за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Фінансування заходів Програми здійснюється при умові співфінансування з місцевих бюджетів (сільських, селищного, міських).

Порядок фінансування заходів Програми передбачає перерахування  субвенції міським, сільським, селищному бюджетам.

Головним розпорядником коштів за субвенцією місцевим бюджетам є фінансове управління Сокальської районної  державної адміністрації.

 

Складання і подання фінансової звітності про використання коштів Програми здійснюється в установленому законодавством порядку. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на головних розпорядників коштів,  замовників та виконавців робіт.

  Термін реалізації заходів Програми – 2018 рік.

5.Очікувані результати виконання Програми

Виконання програми сприятиме підтриманню  належного санітарно- екологічного стану територій та виконання робіт з благоустрою в населених пунктах  району.

 

 

                                                                               Додаток 1 до Програми покращення санітарно- екологічного стану території Сокальського району
Львівської області на 2018 рік

 

ПАСПОРТ

(загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)

 

ПРОГРАМИ

покращення санітарно-екологічного стану території Сокальського району Львівської області на 2018 рік

 1. Ініціатор розроблення програми – депутат районної ради Солодяк О.М.
 2. Дата, номер документа про затвердження програми __________________________________________________________________
 3. Розробник програми –Сокальська районна державна адміністрація
 4. Співрозробники програми- депутат районної ради Солодяк О.М.
 5. Відповідальний виконавець програми місцеві ради Сокальського району
 6. Учасники програми – місцеві  ради   району, Сокальська районна державна адміністрація, фінансове управління Сокальської райдержадміністрації, Сокальська районна рада Львівської області
 7. Термін реалізації програми  2018 рік

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)  ____________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових
  ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. грн., всього,                       600,0 тис.грн
  у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету               600,0    тис.грн
коштів інших джерел  (вказати)  ___________________________________

 

Керівник установи –
головного розпорядника коштів
      _________           Токай Р.Н.

                                      (підпис)                     (П. І. Б.)

 

 Відповідальний
 виконавець Програми            _____________         Кошлай І.С.

                                         (підпис)                     (П. І. Б.)

 

 

                               Додаток 2 до Програми покращення санітарно-

 екологічного стану території Сокальського району

Львівської області на 2018 рік

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування

 

ПРОГРАМИ

покращення санітарно-екологічного стану території Сокальського району Львівської області на 2018 рік

                                                                                                                                                                                                           тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2018 рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 600,0   600,0
у тому числі      
обласний бюджет      
районний  бюджет** 600,0   600,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**      
кошти небюджетних джерел**      

 

      Заступник голови  районної ради                                     Василь Бойко   

 

 

Додаток 3 до Програми покращення санітарно-

   екологічного стану території Сокальського району

Львівської області на 2018 рік

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової

ПРОГРАМИ

покращення санітарно-екологічного стану території Сокальського району Львівської області на 2018 рік

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.
1. Придбання  трактора та обладнання (косарки, фронтального  навантажувача, причепа) для підтримання  належного санітарно- екологічного стану територій та виконання робіт з благоустрою в населених пунктах  району Придбання  трактора та обладнання (косарки, фронтального  навантажувача, причепа) для Жвирківської селищної ради (співфінансування з районного бюджету) Затрат – співфінансування з районного бюджету на придбання  трактора та обладнання (косарки, фронтального  навантажувача, причепа), тис.грн. Жвирківська селищна рада Кошти районного бюджету 600,0 Підтримання належного санітарно- екологічного стану територій та виконання робіт з благоустрою в населених пунктах  району

 

Продукту – кількість придбаних одиниць техніки та обладнання,  4 шт
Ефективності – середні витрати на одиницю техніки та обладнання – 150, 0 тис.грн.
Якості – співфінансування 50% від потреби на придбання  трактора та обладнання
Усього на етап або на програму:   600,0  

 

Заступник голови районної ради                                                         Василь Бойко