Програма підтримки матеріально-технічної бази місцевої пожежної команди Хоробрівської сільської ради Сокальського району Львівської області на 2018 рік

Затверджено Р І Ш Е Н Н Я №542 від 17 травня 2018 року

Затверджено:                                                                Затверджено:

Голова Сокальської районної                                      Рішенням сесії Сокальської державної державної адміністрації                                               районної ради   Львівської області
_________  Р.Н. Токай                                                  №____від «___»_______2018 р.

«___»_____________2018 р.                                        Голова Сокальської районної ради

М.П.                                                                               _____________ М.М.Пасько

М.П.

 

Програма

підтримки матеріально-технічної бази місцевої пожежної команди Хоробрівської сільської ради Сокальського району Львівської області на 2018 рік

 

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

 

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 20__ року

   

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ Сокальської районної ради

 

________________ В.ПРИТУЛКО

«__» __________ 20__ року

     
 

 

Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної державної адміністрації

________________ С.ШЕВЧУК

«__» ________ 20__ року

   

 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної державної адміністрації

 

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 20__ року

 

     

 

м.Сокаль
2018 рік

Програма підтримки матеріально-технічної бази місцевої пожежної команди Хоробрівської сільської ради Сокальського району Львівської області на 2018 рік

 

1.Загальні положення і обгрунтування необхідності розроблення Програми

         Програма матеріально-технічної підтримки місцевої пожежної команди Хоробрівської сільської ради Сокальського району Львівської області (надалі –МПК Хоробрівської сільської ради, МПК) на 2018 рік розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про пожежну безпеку» для комплексного підходу до розв’язання проблем захисту народного надбання від пожеж та їх наслідків. Вона визначає шляхи зміцнення матеріально-технічної бази МПК Хоробрівської сільської ради.

Значущість проблеми забезпечення протипожежного захисту ,безпеки та захисту населення  від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру полягає у реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки, яка відповідно до Кодексу цивільного захисту України є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства  та навколишнього середовища.

З цією метою  та участі  Хоробрівської  сільської  ради  у написанні проекту міжнародної технічної допомоги в рамках програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» (однією з вимог було створення  структурного пожежного підрозділу)  результатом реалізації проекту  буде  закупівля  нового пожежного  автомобіля,   рішенням  сесії  Хоробрівської сільської ради було створено місцеву пожежну команду Хоробрівської сільської ради.

Силами громади   та за фінансової  підтримки  фермерів  с.Хоробрів  відремонтовано  пожежне депо, створено оптимальні умови для працівників МПК. Приміщення, де знаходиться автомобіль, обігрівається.

В бюджеті на 2018 рік  на функціонування  та  утримання  МПК  в Хоробрівській  сільській  раді  передбачено 263250 грн.

Але для оперативної та ефективної роботи МПК вкрай  необхідно зміцнити  матеріально-технічну базу.

2.Мета Програми

Метою Програми є створення  сприятливих умов для оперативної  роботи  пожежної  команди, ефективного розв’язання  проблем із  протипожежного захисту від негативних наслідків  надзвичайних ситуацій техногенного й  природного характеру .

3.Визначення відповідальних виконавців  Програми

Головним розпорядником коштів за Програмою  визначено Сокальську РДА, відповідальним  виконавцем  заходів Програми – Хоробрівську сільську раду.

4.Завдання і заходи програми

Програмою передбачається  ряд завдань щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від незвичайних ситуацій різного характеру, а саме забезпечити матеріально-технічне оснащення МПК ефективним обладнанням та доукомплектувати аварійно-рятувальною та спеціальною пожежною технікою, засобами рятування, індивідуального спорядження та захисту, спеціальним  обладнанням і приладами та забезпечення паливо-мастильними матеріалами, запчастинами та вугіллям.

Для реалізації Програми передбачається здійснення наступних заходів:

– забезпечення  пожежників бойовим та зимовим одягом  з комплектуючими до нього;

– забезпечення пожежно – рятувальним обладнанням (пожежними рукавами, пожежними стволами, газоструєм, фонарем груповим, вогнегасниками ранцевими, бензопилою, болгаркою (велика), радіостанцією);

– придбання мотопомпи, складної драбини  та генератора;

– придбання паливо-мастильних матеріалів, запчастин та вугілля.

  1. Фінансове забезпечення та порядок використання коштів

Програма реалізується за рахунок коштів районного бюджету в сумі 150,0 тис.грн та спрямована на покращення матеріально-технічної бази МПК Хоробрівської сільської ради.

Кошти передбачені Програмою з районного бюджету перераховуються на бюджетний рахунок Хоробрівської сільської ради, як виконавця Програми.

Виконавець Програми несе відповідальність за цільове використання коштів.

Реалізація програми відбуватиметься протягом 2018 року.

6.Координація  та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію  та контроль за ходом виконання Програми  здійснюють постійні комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.

 

Додаток 1  до   Програми  підтримки  матеріально-технічної бази

місцевої пожежної команди  Хоробрівської сільської ради Сокальського

району Львівської області на 2018 рік

 

ПАСПОРТ

Програми  підтримки  матеріально-технічної бази

місцевої пожежної команди  Хоробрівської сільської ради Сокальського району Львівської області на 2018 рік

(надалі – Програма)

 

1.Ініціатор розроблення Програми –  Хоробрівська сільська рада Сокальського району  Львівській області

2.Дата, номер документа про затвердження Програми – рішення Сокальської районної ради ________________________________________

3.Розробник Програми –  Сокальська районна державна адміністрація

4.Співрозробники Програми – Хоробрівська сільська рада Сокальського району Львівської області.

5.Відповідальний виконавець Програми – Хоробрівська сільська рада Сокальського району  Львівській області

6.Учасники Програми – Сокальська РДА, Хоробрівська сільська рада, МПК Хоробрівської сільської ради.

7.Термін реалізації Програми – 2018 рік

8.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього  – в 2018 році       150,0 тис.грн.

8.1.у тому числі :

коштів районного бюджету –  150, 0 тис.грн.

 

Керівник установи –
головного розпорядника коштів
      _________           Токай Р.Н.

                                      (підпис)                     (П. І. Б.)

 

     Відповідальний
     виконавець Програми            _____________              Сава В.Й.

                                         (підпис)                     (П. І. Б.)

 

Додаток 2 Програми  підтримки  матеріально-технічної бази

місцевої пожежної команди  Хоробрівської сільської ради Сокальського

району Львівської області на 2018 рік

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання  

Програми  підтримки  матеріально-технічної бази місцевої пожежної команди  Хоробрівської сільської ради Сокальського району Львівської області на 2018 рік

 

                                                             Тис.грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2018 рік

 

Усього витрат на виконання Програми
Усього, 150, 0 150, 0
у тому числі    
районний бюджет 150, 0 150, 0
бюджети сіл, селища, міст районного значення    
кошти позабюджетних джерел    

 

Заступник голови районної ради                                                             Василь Бойко

 

 

Додаток 3 до   Програми  підтримки  матеріально-технічної бази

місцевої пожежної команди  Хоробрівської сільської ради Сокальського

району Львівської області на 2018 рік

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

 

Програми  підтримки  матеріально-технічної бази місцевої пожежної команди  Хоробрівської сільської ради Сокальського району Львівської області на 2018 рік

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.
2018рік
1. Завдання

Зміцнення матеріально-технічної бази

місцевої пожежної команди  Хоробрівської сільської ради Сокальського

району Львівської області на 2018 рік

Захід 1. Забезпечення  пожежників бойовим та зимовим одягом з комплектуючими до них

 

Показники затрат:

витрати на придбання   одягу та комплектуючих до нього – 35,0 тис. грн

Хоробрівська сільська рада

 

районний бюджет

 

35, 0 Покращення матеріально-технічної бази

МПК Хоробрівської сільської ради

Показники продукту:

кількість придбаних комплектів  одягу та комплектуючих до нього  –

7 ( сім )

Показники ефективності:

середня вартість одиниці  комплекту  одягу та комплектуючих  – 5,0 тис. грн

Показники якості –  100%
    Захід 2.

Забезпечення пожежно – рятувальним обладнанням (пожежними рукавами, пожежними стволами, газоструєм, фонарем груповим, вогнегасниками ранцевими, бензопилою,болгаркою

(велика), радіостанцією)

 

Показники затрат:

витрати на придбання аварійно – рятувального обладнання – 45,0 тис. грн

Хоробрівська сільська рада районний бюджет

 

45,0

 

Покращення матеріально-технічної бази

МПК Хоробрівської сільської ради

Показники продукту:

кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання – 32 од.

Показники ефективності:

середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки) – 1,406 тис. грн.

   
 Показники якості  – 100%
    Захід 3.

Придбання мотопомпи, складної драбини  та генератора

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники затрат:

витрати на придбання – 40,0 тис.грн ( в т.ч.мотопомпа-15,0 тис.грн, складна драбина-15,0 тис.грн,  генератор – 10,0 тис.грн)

Хоробрівська сільська рада районний бюджет 40, 0 Покращення матеріально-технічної бази

МПК Хоробрівської сільської ради

Показник продукту:

Кількість  одиниць  –  3 од.

Показники ефективності:

середня вартість придбаної одиниці – 13, 333 тис. грн

Показники якості 100%
    Захід 4

Придбання паливо-мастильних матеріалів, запчастин та вугілля

Показники затрат :

 витрати  на придбання паливо-мастильних матеріалів, запчастин та вугілля – 30,0 тис.грн (в т.ч.:

вугілля – 6,0 тис.грн, масло   –  2,0 тис. грн., бензин  – 13,7 тис.грн, запчастини – 8,3 тис.грн)

Хоробрівська сільська рада районний бюджет

 

30,0 Покращення матеріально-технічної бази

МПК Хоробрівської сільської ради

Показник продукту: (кількість придбаного)

-вугілля- 3 т

-масло  – 20 л

-бензин – 500л

 

витрати на придбання запасних частин до 1 пожежного автомобіля (кількість відремонтованих пожежних автомобілів -1)  – 8,3 тис.грн

Показник ефективності:

середня вартість одиниці:

-вугілля – 2,0 тис.грн

-масло – 0,1 тис.грн

-бензин – 0,0274 тис. грн.

 

середня вартість запчастин для ремонту 1 пожежного автомобіля  – 8,3 тис.грн

Хоробрівська сільська рада районний бюджет

 

Показники якості 100%
Усього   на Програму:       150, 0  

 

Заступник голови районної ради                                                      Василь Бойко