Програма підтримки місцевих ініціатив на 2018 рік

 Затверджено Р І Ш Е Н Н Я №547 від 17 травня 2018 року

Затверджено:                                                                Затверджено:

Голова Сокальської районної                                      Рішенням сесії Сокальської державної державної адміністрації                                               районної ради   Львівської області
_________  Р.Н. Токай                                                  №____від «___»_______2018 р.

«___»_____________2018 р.                                        Голова Сокальської районної ради

М.П.                                                                               _____________ М.М.Пасько

М.П.

 

Програма

 підтримки місцевих ініціатив на 2018 рік

 

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

 

_______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 2018 року

   

 

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ Сокальської районної ради

 

________________ В.ПРИТУЛКО

«__» __________ 2018року

     
 

 

 

Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної державної адміністрації

________________ С.ШЕВЧУК

«__» ________ 2018 року

   

 

 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної державної адміністрації

 

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 2018 року

 

     

 

м.Сокаль
2018 рік

 

ПРОГРАМА
підтримки місцевих ініціатив на 2018 рік

1. Загальні положення

       1.1. Програма підтримки місцевих ініціатив  на 2018 рік (надалі – Програма) визначає мету, завдання, очікувані результати і механізм використання коштів, передбачених у районному бюджеті Сокальського району Львівської області для співфінансування місцевих ініціатив  у Сокальському районі (надалі – Ініціативи).

1.2. Ініціативи, що отримають співфінансування  у 2018 році  визначаються шляхом проведення конкурсу (далі – Конкурс).

 

 1. Мета, завдання та пріоритети Програми

2.1. Метою Програми є залучення людських та матеріальних ресурсів у громадах сіл, селища та міст Сокальського району для вирішення місцевих проблем та створення умов для сталого соціально-економічного розвитку.

2.2. Основними завданнями Програми є:

2.2.1. Організація і проведення конкурсу для визначення ініціатив, які отримають співфінансування за рахунок коштів районного бюджету Сокальського району Львівської області.

2.2.2. Співфінансування за рахунок коштів районного бюджету Сокальського району Львівської області ініціатив, які отримали фінансування від інших національних чи міжнародних грантодавців.

2.2.3. Здійснення поточного контролю за реалізацією ініціатив, які отримали фінансування з районного бюджету Сокальського району Львівської області, з метою визначення відповідності здійснюваних заходів умовам Програми.

2.2.4. Аналіз і моніторинг реалізованих ініціатив з метою ефективного планування та використання у майбутньому коштів районного бюджету Сокальського району Львівської області, розширення напрямків реалізації соціально-культурних проектів.

2.3. Реалізація завдань Програми покладається на Сокальську районну державну адміністрацію, Сокальську районну раду, конкурсну комісію Програми.

2.4. Пріоритетними напрямками Програми  та допустимими  заходами для їх реалізації є:

2.4.1. Розвиток освіти (школи, заклади дошкільної освіти, позашкільної освіти).

Допустимі заходи за пріоритетом: будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, придбання обладнання, інвентарю, надання послуг.

2.4.2. Розвиток культури (Народні доми, будинки культури, бібліотеки, музеї, початкові спеціалізовані мистецькі заклади, мистецькі школи).

Допустимі заходи за пріоритетом: будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, придбання обладнання, інвентарю, надання послуг.

2.4.3. Розвиток системи охорони здоров’я (лікарні, амбулаторії, ФАПи).

Допустимі заходи за пріоритетом: будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, придбання обладнання, інвентарю, надання послуг.

2.4.4. Розвиток туризму та збереження культурної спадщини (туристичні об’єкти, об’єкти культурної спадщини, пам’ятки та меморіали)

Допустимі заходи за пріоритетом: будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, придбання обладнання, інвентарю, надання послуг.

2.4.5. Благоустрій (вуличне освітлення, парки, сквери, водойми, місця масового відпочинку).

Допустимі заходи за пріоритетом: будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, придбання обладнання, інвентарю, надання послуг.

2.4.6 Розвиток фізичної культури та спорту (капітальний ремонт, реконструкція, будівництво, придбання спортивних майданчиків та обладнання та інвентарю).

 1. Конкурсна комісія

3.1. Визначення ініціатив, яким буде надаватись співфінансування за рахунок бюджетних коштів, здійснюється на конкурсній основі за рішенням конкурсної комісії (надалі – Комісія).

3.2. До складу Комісії включаються Голова районної ради або заступник голови районної ради та по одному представнику від зареєстрованих депутатських фракцій у Сокальській районній раді на підставі подання протоколу засідання фракції. Протокол засідання фракції має бути подано не пізніше 5 робочих днів з моменту прийняття даного рішення до виконавчого апарату Сокальської районної ради. У випадку не подання протоколу у встановлений термін вважається що фракція відмовилась від участі у роботі Комісії.
3.3. Додатково до складу конкурсної комісії за згодою включається представник Сокальської РДА. Лист подання про визначення осіб  для участі у роботі Комісії керівництвом Сокальської районної державної адміністрації має бути подано не пізніше 5 робочих днів з моменту прийняття даного рішення до виконавчого апарату Сокальської районної ради. У випадку не подання листа у встановлений термін вважається, що Сокальська РДА  відмовилась від участі у роботі Комісії.

3.4. Склад комісії затверджується розпорядженням Голови районної ради не раніше завершення строків подання кандидатур до складу Комісії визначених у пунктах 3.2, 3.3 даної Програми та не пізніше 7 робочих днів з моменту прийняття даного рішення.

3.5. Комісію очолює Голова районної ради або заступник голови районної ради.

Координатора конкурсу та секретаря комісії обирають на першому засіданні комісії. Їх повноваження та функції затверджуються рішенням Комісії.
3.6. Робота Комісії здійснюється у формі засідань. Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її членів. Засідання комісії є відкритими для участі представників засобів масової інформації.

 

 1. Терміни проведення конкурсу

4.1. Терміни прийому заявок на Конкурс місцевих ініціатив у 2018 році  визначений пунктом 1.2 цієї Програми визначається Комісією.

4.2. Інформацію про початок конкурсного відбору місцевих ініціатив готує і оприлюднює апарат Сокальської районної ради через розміщення на офіційному сайті районної ради (rajrada.sokal.lviv.ua) та публікації у друкованому засобі масової інформації оголошення.

 

 1. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

5.1. Учасниками Конкурсу можуть бути органи самоорганізації населення, громадські організації, благодійні фонди, ініціативні групи, сільські, селищні ради, міські ради (далі – Конкурсанти).

5.2. Учасниками конкурсу не можуть бути релігійні організації, політичні партії та бюджетні установи, а також всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства, всеукраїнські громадські організації інвалідів і ветеранів та їх спілкам, підприємства та організації невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємства та об’єднання зазначених товариств, що спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам.

5.3. Для участі у Конкурсі місцевих ініціатив Конкурсанти протягом терміну, вказаного в оголошенні про конкурс, заповнюють на офіційній веб-сторінці Сокальської районної ради Львівської області ради аплікаційну форму Конкурсу.

5.5. В аплікаційні формі Конкурсанти вказують таку інформацію про ініціативу:
5.5.1. Інформація про заявника, партнерів та короткий  опис проекту (анотація).

5.5.2. Мета та завдання проекту.

5.5.3. Перелік заходів проекту, календарний план їх реалізації.

5.5.4. Очікувані результати від реалізації ініціативи (у тому числі кількісні результати).
5.5.5. Опис попередньої діяльності Конкурсанта.

5.5.6. Резюме виконавців ініціативи.

5.5.7. Кошторис зі статтями витрат.

5.6. Учасники конкурсу можуть додатково долучити до аплікаційної форми:
5.6.1. Електронну копію листа-підтвердження щодо фінансового внеску від іншого партнера (за умови залучення додаткового фінансування).
5.6.2. Електронну копію листа підтримки від партнера, що підтримує ініціативу (за бажанням).

5.7. Відповідальність за достовірність документів, які подані на розгляд, покладається на керівника реалізації ініціативи.

5.8. Невідповідність учасника кваліфікаційним вимогам конкурсу, фінансовим вимогам, складання аплікаційної форми для участі у конкурсі пізніше зазначеного в умовах конкурсу терміну є підставою для відмови у розгляді проекту.

5.9. Заповнена Конкурсантом аплікаційна форма на офіційній веб-сторінці Сокальської районної ради проходить реєстрацію та подається на розгляд Конкурсної комісії.

5.10. Конкурсанти можуть подавати кілька проектів.

 

 1. Порядок визначення переможців конкурсу

6.1. Визначення переліку ініціатив, які отримують співфінансування за рахунок бюджетних коштів, проводиться у два етапи:

6.1.1. 1-й етап – технічна оцінка.

6.1.2. 2-й етап – аналіз та оцінювання членами Конкурсної комісії.

6.2. Для проведення технічної оцінки проектів на першому засіданні Конкурсної Комісії утворюється спеціальна робоча група.

6.3. До робочої групи можуть входити працівники апарату Сокальської районної ради Львівської області.

6.4. До повноважень робочої групи належить:
6.4.1. Здійснення технічного оцінювання заявок, поданих Конкурсантами відповідно до таблиці технічного оцінювання ініціатив поданих на конкурс (додаток 1 до Програми).

6.5. Ініціативи включені до переліку допущених до другого етапу оцінювання передаються усім членам Конкурсної комісії для проведення аналізу та оцінювання згідно Таблиці аналізу та оцінювання ініціатив поданих на конкурс (додаток 2 до Програми).

6.6. Ініціативи включені до переліку таких, що допускаються до другого етапу оцінювання, не пізніше 10 днів після закінчення прийому заяв для участі у конкурсі подають на розгляд Комісії.

6.7. Для більш повного вивчення ініціативи та можливості її реалізації Конкурсна комісія може прийняти рішення про необхідність представлення ініціативи членам комісії безпосередньо представниками Конкурсанта.
6.8. Остаточне формування і затвердження рейтингу поданих на конкурс ініціатив комісія проводить з врахуванням результатів технічної оцінки.
6.10. Кожен з членів комісії, присутніх на засіданні комісії, оцінює кожну ініціативу, враховуючи критерії та згідно Таблиці аналізу та оцінювання ініціатив поданих на конкурс (додаток 2 до Програми).

6.11. Після закінчення оцінювання всіх ініціатив Секретар комісії визначає середній бал за кожним критерієм для кожної ініціативи згідно Таблиці аналізу та оцінювання ініціатив поданих на конкурс (додаток 2 до Програми), сумує усі середні бали за кожним з критеріїв додатку 2 до Програми та виводить остаточний бал за результатами 2-го етапу оцінювання.

6.12. Відповідно до сумарної кількості набраних балів та результатами першого та другого етапів оцінювання,  комісія формує та затверджує рейтинг ініціатив та приймає більшістю від присутніх членів комісії рішення про визначення переліку ініціатив, на реалізацію яких пропонується надати співфінансування за рахунок коштів районного бюджету Сокальського району Львівської області з вказанням пропонованого розміру співфінансування.
6.13. Повідомлення про відбір ініціативи для співфінансування за рахунок коштів районного бюджету Сокальського району Львівської області надсилається Конкурсантам апаратом Сокальської районної ради не пізніше 3 робочих днів з моменту прийняття Рішення про визначення переліку ініціатив, на реалізацію яких пропонується надати співфінансування за рахунок коштів районного бюджету Сокальського району Львівської області Конкурсною комісією.

6.14. Конкурсанти не пізніше 30 днів з моменту отримання Повідомлення про відбір ініціативи для співфінансування за рахунок коштів районного бюджету Сокальського району Львівської області зобов’язані подати повний пакет необхідних документів для реалізації ініціативи.

6.15. У випадку неподання у встановлений у пункті 6.14 даної Програми термін повного пакету документів необхідних для реалізації ініціативи, ініціатива вважається не виконаною та виключається переліку відібраних для співфінансування.

6.16. У випадку виключення ініціативи з переліку визначених для співфінансування за рахунок коштів районного бюджету до такого переліку включається наступна за рейтингом ініціатива про що Конкурсанту надсилається повідомлення про відбір ініціативи для співфінансування за рахунок коштів районного бюджету Сокальського району Львівської області не пізніше 3 робочих днів з моменту включення такої ініціативи до переліку.

6.17. Співфінансування заходів передбачених у процесі реалізації ініціативи з районного бюджету здійснюється після отримання відповідних підтверджуючих документів про здійснене фінансування за рахунок усіх інших джерел фінансування ініціативи.

 

 1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації проектів

7.1. На співфінансування місцевих ініціатив використовуються кошти, передбачені у кошторисах Головного розпорядника коштів Програми.
7.2. Максимальний розмір співфінансування ініціативи становить 200 000 грн., але не більше 90% загального бюджету ініціативи у галузі медицини та освіти (за винятком дошкілля та шкіл І ступеня) та не більше 50%  загального бюджету ініціативи у інших галузях згідно пріоритетів. Розподіл коштів за пріоритетами здійснюється рішенням Сокальської районної ради Львівської області.

7.3 Співфінансування ініціативи відбувається шляхом надання цільової субвенції на реалізацію такої ініціативи відповідним місцевим бюджетам чи фінансуванням установи.

7.4 Кошти субвенції враховуються у складі відповідного бюджету і витрачаються згідно з чинним бюджетним законодавством та на підставі рішень органів місцевого самоврядування.

7.5. Видатки, здійснені Конкурсантами до моменту оголошення переможців та після завершення терміну реалізації ініціативи, оплаті не підлягають.

7.6. Порядок фінансування Програми наведений у додатку 4.

7.7. У випадку невиконання Конкурсантом своїх зобов’язань щодо реалізації ініціативи в установлений Конкурсною комісією термін, вона має право прийняти рішення про виключення відповідної ініціативи з числа тих, які співфінансуватимуться з районного бюджету.

 

 1. Звітування про реалізацію ініціативи

8.1. Конкурсанти, які отримали співфінансування за рахунок коштів районного бюджету Сокальського району Львівської області, зобов’язані надавати Головному розпоряднику коштів та Конкурсній комісії документи необхідні для оцінки стану реалізації ініціативи.

8.2. Сокальська районна рада Львівської області контролює виконання ініціатив, аналізує подані документи, формує та публікує на web-сторінці районної ради та інших спеціалізованих Інтернет-порталах Сокальського району загальний звіт про реалізацію місцевих ініціатив.

8.3. У всіх публікаціях, виданнях на паперових, цифрових та інших носіях, які створюються у рамках реалізації ініціативи, повинні бути розміщені герб Сокальського району, напис “Даний проект реалізовано за підтримки Сокальської районної ради“.

8.4. Матеріали, створені у рамках реалізації ініціативи, можуть розміщуватись на web-сторінці районної ради та інших спеціалізованих Інтернет-порталах Сокальського району.

 

 1. Оцінювання реалізованих ініціатив

9.1. Оцінювання реалізованої ініціативи проводить Конкурсна комісія.

9.2. Оцінювання реалізованої ініціативи проводиться у січні наступного за звітним року відповідно до форми оцінювання ефективності реалізації проекту (заходу) за кошти районного бюджету Сокальського району Львівської області (додаток 3 до цієї Програми).

9.3. З метою контролю за цільовим та раціональним використання бюджетних коштів Головний розпорядник коштів  має право одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідну інформацію.
9.4. Апарат Сокальської районної ради узагальнює результати конкурсу та публікує їх на офіційній веб-сторінці Сокальської районної ради.
9.5. За результатами оцінювання краща реалізована ініціатива може бути відзначена Дипломом Сокальської районної ради.

9.6. Вручення диплому Сокальської районної ради за кращу реалізовану ініціативу відбувається на сесії районної ради.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:

10.1. Зростання активності у громадах, залучених до виконання місцевих ініціатив.
10.2. Розширення та покращення якості соціально-культурних послуг, які отримують мешканці Сокальського району.

10.3. Встановлення партнерських відносин між владою та громадою.

 

 1. Прикінцеві положення

11.1. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених у районному бюджеті Сокальського району Львівської області на відповідний рік.
11.2. Контроль за виконанням Програми здійснюють Голова районної ради  та постійні депутатські комісії районної ради.

11.3. Інформація про прийняття Програми та хід її виконання публікується у засобах масової інформації.

 

Додаток 1 до Програми підтримки

місцевих ініціатив на 2018 рік

 

Таблиця технічного оцінювання ініціатив поданих на конкурс Робочою групою.

Критерій Варіанти оцінювання Бал
Залучення фінансування з місцевого бюджету

(у відсотках від загальної вартості проекту)

   
До 4,99% 1
5-9,99% 2
10-14,99% 3
15-19,99% 4
20-29,99% 5
30-39,99% 8
40-49,99% 11
50-59,99% 14
60-69,99% 17
70-79,99% 20
80-89,99% 25
Залучення позабюджетного фінансування

(у відсотках від загальної вартості проекту)

немає 0
До 4,99% 1
5-9,99% 5
10-14,99% 10
15-19,99% 15
20-29,99% 20
30-39,99% 25
40-49,99% 30
50-59,99% 35
60-69,99% 40
70-79,99% 45
80-89,99% 50
1. Актуальність проекту   6
Наскільки значущим є вирішення проблеми для мешканців громади   3
Якою мірою проект сприяє місцевому розвитку   3
2. Опис, мета та завдання проекту   6
Наскільки логічно узгодженими є головні ланки проекту: проблема – мета – завдання – заходи   3
Детальність та якість опису заходів проекту   3
3. Розвитковість та очікувані результати проекту   9
Наскільки проект є розвитковим та креативним   3
Конкретність і чіткість очікуваних результатів   3
Затратність результатів (вартість виготовлення одиниці продукту чи надання послуги)   3

Для місцевих ініціатив, що реалізуються у установах, що фінансуються за рахунок коштів районного бюджету автоматично зараховуюється залучення фінансування з місцевого бюджету у розмірі 20-29,99% та нараховується 5 балів.

 

Заступник голови районної ради                              Василь Бойко

 

 

Додаток 2 до Програми підтримки

місцевих ініціатив на 2018 рік

Таблиця аналізу та оцінювання ініціатив поданих на конкурс Конкурсною комісією.

 

Критерій Варіанти оцінювання Бал
Відповідність зазначених мети, завдань та заходів ініціативи очікуваним результатам Не відповідає 0
Часткова відповідність 1
Цілковита відповідність 3
Відповідність запланованих витрат заходам, передбаченим у рамках реалізації ініціативи Не відповідає 0
Часткова 1
Цілковита 3
Обгрунтованість запропонованої вартості витрат Не відповідає 0
Часткова 1
Цілковита 3
Доцільність реалізації ініціативи з огляду на затрачені ресурси Не доцільно 0
Частково доцільно 1
Доцільно 3
Інноваційність Не інноваційно 0
Частково інноваційно 1
Інноваційно 3

Максимальний бал – 15

 

Заступник голови районної ради                                                Василь Бойко

 

Додаток 3 до Програми підтримки

місцевих ініціатив на 2018 рік


ФОРМА
оцінювання ефективності реалізації місцевої ініціативи
за кошти районного бюджету Сокальського району Львівської області.

Блок 1. Змістовний

1.1. Кількісні показники реалізації ініціативи Шкала
оцінки
Бал
А Кількість становить менше 50 % від очікуваної 1-2
Б Кількість становить 50-90 % від очікуваної 3-4
В Кількість становить понад 90 % від очікуваної 5
1.2. Якісні показники реалізації проекту
А Не було досягнуто мети та цілей, поставлених перед організаторами 1-2
Б Частково досягнуто поставлені мету та цілі 3-4
В Поставлені мета та цілі були досягнуті 5

* Якщо виконавцем проекту не було завчасно повідомлено Сокальську районну раду про дату, час та місце проведення заходу, вважається, що подія не відбулась.

Блок 2. Фінансовий

 

2.1. Вчасність подання звітних документів Конкурсантом Шкала
оцінки
Бал
А Документи подані не у повному обсязі і невчасно 1-2
Б Документи подані у повному обсязі, але з незначним запізненням та/або зауваженнями 3-4
В Документи подані вчасно і у повному обсязі 5
2.2. Аналіз виконання кошторису ініціативи
А Освоєно менше 60 % коштів 1-2
Б Освоєно від 60 % до 95 % коштів 3-4
В Освоєно понад 95 % коштів 5

 

Підсумкова оцінка реалізації ініціативи

1. Змістовний блок
2. Фінансовий блок
Підсумкова оцінка реалізації ініціативи

Оцінювання ініціативи здійснив (-ла):
________________________________________ _______________ (ПІБ та посада) (підпис)

Шкала оцінювання ефективності реалізації
ініціативи за кошти бюджету

 

Кількість
балів
Підсумковий результат реалізації ініціативи
від 15 Відмінно реалізовано
від 10 до 15 Ініціативу реалізовано добре, до якості ініціативи є незначні зауваження
до 10 Ініціативу реалізовано погано, до якості реалізації є значні зауваження

Заступник голови районної ради                                                       Василь Бойко

 

 

Додаток 4 до Програми підтримки

місцевих ініціатив на 2018 рік

ПОРЯДОК

фінансування Програми підтримки місцевих ініціатив на 2018 рік

 1. Порядок визначає механізм фінансування Програми за рахунок субвенції районного бюджету місцевим бюджетам та фінансування установ, що фінансуються за рахунок районного бюджету.

2.На підставі рішення Конкурсної комісії про визначення переліку ініціатив, на реалізацію яких пропонується надати співфінансування за рахунок коштів районного бюджету Сокальського району Львівської області з вказанням пропонованого розміру спів фінансування, фінансове управління Сокальської районної державної адміністрації здійснює підготовку проекту рішення Сокальської районної ради  про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік.

3.Фінансування місцевих ініціатив здійснюється на підставі рішення Сокальської районної ради.

4.Фінансове управління Сокальської РДА здійснюють контроль за станом співфінансування і спрямовують кошти районного бюджету на співфінансування місцевих ініціатив пропорційно до проведених видатків на цю мету коштів громади та базових бюджетів.

5.Узагальнену інформацію про обсяги використаних коштів субвенції та виконані роботи, у розрізі кожної ініціативи Конкурсанти подають щомісячно до 5 числа наступного за звітним місяцем до Сокальської районної ради та фінансового управління Сокальської РДА.

 

Заступник голови районної ради                              Василь Бойко

 

Додаток 5 до Програми підтримки

місцевих ініціатив на 2018 рік

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
підтримки місцевих ініціатив  на 2018 рік

1.Ініціатор розроблення програми: Віктор Притулко

 1. Дата, номер документа про затвердження програми _________________________________________________________________
 2. Розробник програми: Сокальська районна державна адміністрація
 3. Співрозробники програми: Сокальська районна рада
 4. Відповідальний виконавець програми: Сокальська районна державна адміністрація.
 5. Учасники програми Сокальська районна державна адміністрація,   Сокальська районна рада, ОГС зареєстровані на території Сокальского району, місцеві ради, бюджетні установи району.
 6. Термін реалізації програми : 2018 рік

7.1. Етапи виконання програми  (для довгострокових програм)  _________

 1. Загальний обсяг фінансових
  ресурсів, необхідних для реалізації
  програми., всього – грн.
  у тому числі:
  8.1. коштів районного бюджету      – грн.
  коштів інших джерел  (вказати) :

Керівник установи –
головного розпорядника
коштів                                           ______________
                 __________

                                                                          (П. І. Б.)                                     (підпис)

 

 

Додаток 6 до Програми підтримки

місцевих ініціатив на 2018 рік

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

районної (бюджетної) цільової програми*

 

Програма підтримки місцевих ініціатив  на 2018 рік

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги,  грн.
2018 рік***
  Завдання 1

– Співфінансування за рахунок коштів районного бюджету Сокальського району Львівської області місцевих ініціатив, відібраних на основі конкурсу

–  Здійснення поточного контролю за реалізацією місцевих ініціатив Конкурсантами, які отримали фінансування з районного бюджету Сокальського району Львівської області.
–  Аналіз і моніторинг реалізованих місцевих ініціатив з метою ефективного планування та використання у майбутньому коштів районного бюджету Сокальського району Львівської області

Захід 1

Організація і проведення конкурсу для визначення місцевих ініціатив, які отримуватимуть співфінансування за рахунок коштів районного бюджету Сокальського району Львівської області

затрат Сокальська районна рада Районний  бюджет    
продукту

 

       
         

 

 

ефективності        
– середні видатки  грн.        
якості

 

       
  – відсоток охоплення        
Усього на етап або на програму:      

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

Заступник голови районної ради                                            Василь Бойко

 

Додаток 7 до Програми підтримки

місцевих ініціатив на 2018 рік

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому
та за роками з визначенням джерел фінансування *

Програма  підтримки місцевих ініціатив  на 2018 рік

      грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2018 рік 20 __  рік 20 __ рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми (грн.)
Усього,          
у тому числі          
обласний бюджет          
районний  бюджет**          
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**          
кошти небюджетних джерел**          

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

Заступник голови районної ради                                            Василь Бойко