Р І Ш Е Н Н Я №576 від 03 липня 2018 року / Про внесення змін в Програму збереження пам’яток історії та монументального мистецтва Сокальського району на 2018 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХІ сесія  VІІ__скликання
Р І Ш Е Н Н Я №576

03  липня 2018 року                                                                      м.Сокаль

 

Про внесення змін в Програму збереження
пам’яток історії та монументального мистецтва
Сокальського району на 2018 рік

 

Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії  районної ради з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку, Сокальська районна рада Львівської області,-

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни в Програму збереження пам’яток історії та монументального мистецтва Сокальського району на 2018 рік, затверджену рішенням сесії Сокальської районної ради №539 від 11.05.2018 року, зокрема:

1.1. Розділ 2  «Мета та завдання Програми» текстової частини Програми викласти у наступній редакції:

«2. Мета та завдання Програми

Метою Програми є збереження історико-культурної спадщини району, вивчення історичного минулого і сьогодення краю, удосконалення ведення обліку та використання пам’яток.

Основними завданнями Програми є:

-виявлення, вивчення та популяризація об’єктів історико-культурної спадщини району;

-приведення у відповідність до законодавства облікової документації на об’єкти історико-культурної спадщини;

-здійснення пошукової, дослідницької роботи;

-проведення паспортизації об’єктів історико-культурної спадщини;

-створення умов для використання пам’яток історії та монументального мистецтва на території  Сокальського району для ефективного розвитку  екскурсійного туризму;

-забезпечення повноти та доступності інформації про об’єкти культурної спадщини району;

-виготовлення та встановлення уніфікованих інформаційних таблиць у населених пунктах Сокальського району, в яких було проголошено владу ЗУНР у 1918 році;

-виготовлення і встановлення пам’ятних таблиць у населених пунктах району у рамках проекту «Відновлені імена Героїв»;

-впорядкування могил воїнів УГА на міському цвинтарі у м.Белзі (відновлення і відтворення хрестів, благоустрій території, встановлення пам’ятного хреста);

-виготовлення та встановлення барельєфу Митрополиту Андрею Шептицькому у м.Сокаль».

1.2. Розділ 3  «Заходи реалiзацiї  Програми» текстової частини Програми викласти у наступній редакції:

«3. Заходи реалiзацiї  Програми:

–  проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини району;

–  моніторинг технічного стану пам’яток історико-культурної спадщини району;

– виготовлення пам’ятко-охоронної документації на об’єкти культурної спадщини району;

– виготовлення та встановлення уніфікованих інформаційних таблиць у населених пунктах Сокальського району, в яких було проголошено владу ЗУНР у 1918 році;

– виготовлення і встановлення пам’ятних таблиць у населених пунктах району у рамках проекту «Відновлені імена Героїв»;

– впорядкування могил воїнів УГА на міському цвинтарі у м.Белзі (відновлення і відтворення хрестів, благоустрій території, встановлення пам’ятного хреста);

-виготовлення та встановлення барельєфу Митрополиту Андрею Шептицькому у м.Сокаль.»

1.3. Абзац 1 Розділу 4  «Порядок фінансування» текстової частини Програми викласти у наступній редакції:

«Кошти, надані згідно з Програмою, використовуються на виготовлення  та встановлення уніфікованих інформаційних таблиць, пам’ятних таблиць у населених пунктах району у рамках проекту «Відновлені імена Героїв», впорядкування могил воїнів УГА на міському цвинтарі у м.Белзі, виготовлення та встановлення барельєфу Митрополиту Андрею Шептицькому у м.Сокаль. Кошти на фінансування заходів Програми надаються відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА, а також у вигляді цільової субвенції місцевим радам району».

1.4. Викласти Додатки 1-3 до Програми в новій редакції, що додаються.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку.

 

 

   Голова районної ради                                           Микола Пасько

 

 

додатки до Програма збереження пам’яток історії та монументального мистецтва Сокальського району на 2018 рік