Р І Ш Е Н Н Я №579 від 03 липня 2018 року / Про внесення змін до Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності у Сокальському районі на 2018 рік

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХІ сесія VІІ__скликання
Р І Ш Е Н Н Я №579
03 липня 2018 року.           м.Сокаль

Про внесення змін до Програми соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, подолання дитячої безпритульності
і бездоглядності у Сокальському районі на 2018 рік

Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення, Сокальська районна рада Львівської області, –
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності у Сокальському районі на 2018 рік, затвердженої рішенням ХХІХ сесії VІІ скликання №536 від 11 травня 2018 року, а саме:
1.1 Абзац 2 розділу 4 текстової частини Програми викласти у наступній редакції:
« Передбачити в районному бюджеті видатки на фінансування Програми на 2018 рік у сумі 30 000 грн. (додаток 1).
1.2 Додатки 1, 2, 3 до Програми викласти у новій редакції, що додаються.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

Голова районної ради               Микола Пасько

Додаток 1 До Програми соціального захисту дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування,
подолання дитячої безпритульності і бездоглядності
у Сокальському районі на 2018 рік

ПАСПОРТ
Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності у Сокальському районі на 2018 рік

1. Ініціатор розроблення програми Служба у справах дітей Сокальської районної державної адміністрації

2. Дата, номер документа про затвердження програми 11.05.2018 року № 536

3. Розробник програми Служба у справах дітей Сокальської районної державної адміністрації

4. Співрозробники програми _________________________________________

5. Відповідальний виконавець програми Служба у справах дітей Сокальської районної державної адміністрації

6. Учасники програми ______________________________________________

7. Термін реалізації програми з моменту прийняття по 31.12.2018 року
7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм) ____________________________________

8. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис. грн., всього, 30.0
у тому числі:
8.1. коштів районного бюджету 30.0
коштів інших джерел (вказати) ___________________________________

Голова районної
державної адміністрації ТОКАЙ Р.Н.______ ____________
(підпис)

Начальник служби у справах дітей
районної державної адміністрації ФЕДАШ Г.З. ______________
(підпис)
тел.: 03257 72042

Додаток 2
до Програми соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
подолання дитячої безпритульності і бездоглядності
у Сокальському районі на 2018 рік

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання

Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності у Сокальському районі на 2018 рік тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 20 18 рік 20 __ рік 20 __ рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 30.0 – – – 30.0
у тому числі
обласний бюджет – – – – –
районний бюджет** 30.0 – – – 30.0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування** – – – – –
кошти небюджетних джерел** – – – – –

Заступник голови районної ради Василь Бойко

Додаток 3 до Програми соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
подолання дитячої безпритульності і бездоглядності
у Сокальському районі на 2018 рік

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової

Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності у Сокальському районі на 2018 рік

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2018 рік
1. Завдання 1
Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей)
Захід 1
Проведення Дня захисту дітей
01.06.2018 року.
Подарунки для дітей.

Показники затрат кількість дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах – 40

Показник ефективності
середні видатки на одну дитину 250 грн.

Показники якості охоплення 100 % дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та стоять на обліку служби у справах дітей Служба у справах дітей райдержадміністрації

Районний бюджет 10,000 Забезпечення реалізації права дітей на виховання у сім’ях громадян
Захід 2
Проведення заходів до Дня усиновлення 30.09.2018 року

Показники затрат
Кількість учасників заходу 40 осіб
Показник ефективності
середні видатки на одну дитину 250 грн.

Показники якості охоплення 100 % дітей, які проживають у сім»ях усиновлювачів та стоять на обліку служби у справах дітей Служба у справах дітей райдержадміністрації

Районний бюджет 10,000 Збільшення кількості дітей усиновлених жителями району,
зменшення кількість бездоглядних дітей

Захід 3
Проведення свята Св. Миколая 19.12.2018 року.
Придбання подарунків для дітей.

Показники затрат кількість дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах – 40

Показник ефективності
середні видатки на одну дитину 250 грн.

Показники якості охоплення 100 % дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та стоять на обліку служби у справах дітей Служба у справах дітей райдержадміністрації

Районний бюджет 10,0 Підтримка сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах
Усього на програму: 30,0

Заступник голови районної ради Василь Бойко