Р І Ш Е Н Н Я №578 від 03 липня 2018 року / Про затвердження Програми компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті у Сокальському районі на 2018 рік

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХХІ сесія VІІ__скликання
Р І Ш Е Н Н Я №578
03 липня 2018 року                м.Сокаль

Про затвердження Програми компенсації
пільгового проїзду окремих категорій громадян
на залізничному транспорті
у Сокальському районі на 2018 рік

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою проведення у Сокальському районі відшкодування втрат доходів від пільгового перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорті, Сокальська районна рада Львівської області,-

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті у Сокальському районі на 2018 рік.
2.Виконавцю Програми забезпечити реалізацію передбачених заходів у 2018 році.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення Сокальської районної ради (М.Поліщук).

Голова районної ради      Микола Пасько

 

 

 

Затверджено
Голова Сокальської районної державної адміністрації

______________ Р.Н.ТОКАЙ

«__» __________ 2018 р.
МП

Затверджено
Рішення сесії Сокальської районної ради Львівської області
№_____ від «_____»_______20__ р
Голова Сокальської районної ради

________________ М.М.ПАСЬКО
«__» __________ 2018 р.
МП

Програма компенсації
пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті
у Сокальському районі на 2018 рік

Погоджено
Голова постійної комісії
з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій
Сокальської районної ради

______________ В.ПОГРАНИЧНИЙ

«__» __________ 20__ року Погоджено
Голова постійної комісії
з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення Сокальської районної ради

________________ М.ПОЛІЩУК
«__» __________ 20__ року

Погоджено
Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури
Сокальської районної державної адміністрації

________________ С.ШЕВЧУК
«__» ________ 20__ року Погоджено
Начальник фінансового управління
Сокальської районної державної адміністрації

_________________ Г.ЛЕОНОВА

«__» ________ 20__ року

Начальник управління соціального захисту населення Сокальської районної державної адміністрації

_______________ В.ОГІНСЬКИЙ

«__» __________ 20__ року

м. Сокаль
2018

1. Визначення проблеми
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до чинного законодавства.
До 2016 року згідно частин 5 статті 102 Бюджетного кодексу України компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених законодавством, здійснювалась за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, визначених законодавством.
Пункт «ґ» статті 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.
В 2016 році відшкодування за пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами на залізничному транспорті приміського сполучення з місцевого бюджету не проводились.
В 2017 році в ході реалізації заходів Програми компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті у Сокальському районі на 2017 рік відшкодовано 100,0 тис. грн.
Відповідно до розрахунків, поданих виробничим структурним підрозділом «Львівська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», прогнозовані втрати від пільгового перевезення пасажирів по станції «Сокаль» на 2018 рік становитимуть 174,4 тис. грн.
Відповідно до вимог чинних законодавчих та нормативних актів України: Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, «Про Службу безпеки України», “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про охорону дитинства”, постанов Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 “Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування” та від 16 серпня 1994 року № 555 “Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354” – окремим категоріям громадян надано право безкоштовного проїзду в залізничному транспорті приміського сполучення. Орієнтовна кількість окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд на залізничному транспорті приміського сполучення у Сокальському районі 33,2 тис. громадян.
2. Мета Програми
Згідно з Законом України “Про залізничний транспорт” пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на залізничному транспорті приміського сполучення. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надати перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення пасажирів та перевезення пасажирів за регульованими тарифами, компенсацію відповідно до Закону.
3. Виконавці Програми
Відповідальним виконавцям Програми є:
– головний розпорядник коштів районного бюджету – управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації;
– структурний підрозділ «Львівська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

4. Обсяги, джерела фінансування, строки та порядок
виконання Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету в межах призначень, затверджених рішенням Сокальської районної ради на відповідний рік, виходячи з можливостей бюджету.
Головним розпорядником коштів виступає управління соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації.
Порядок компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення затверджується розпорядженням голови Сокальської районної державної адміністрації.

5. Очікувані результати від реалізації Програми
Забезпечення безперешкодного права пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорт приміського сполучення.
Відшкодування частини витрат, пов’язаних із наданням пільг з перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорт приміського сполучення.

6. Координація та контроль щодо виконання Програми
Координацію дій між виконавцями Програми здійснює Сокальська районна державна адміністрація.
Контроль за станом реалізації Програми здійснює постійна комісія з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення Сокальської районної ради.

Додаток 1 до Програми компенсації пільгового проїзду окремих
категорій громадян на залізничному транспорті
у Сокальському районі на 2018 рік

ПАСПОРТ
Програми компенсації
пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті у Сокальському районі на 2018 рік

1. Ініціатори розроблення Програми: управління соціального захисту населення райдержадміністрації
2. Дата, номер документа
про затвердження Програми: ___________

3. Розробник Програми: управління соціального захисту населення райдержадміністрації

4. Співрозробники Програми: –

5. Відповідальні виконавці Програми: управління соціального захисту населення райдержадміністрації

6. Учасники Програми: управління соціального захисту населення райдержадміністрації

7. Термін реалізації Програми: 2018 рік

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми – 100,0 тис. грн.
у тому числі:
8.1. коштів обласного бюджету – 0,0 грн.
8.2. коштів районного бюджету – 100,0 тис. грн.

Начальник управління соціального
захисту населення Сокальської РДА Огінський В.Б.

Додаток 2 до Програми компенсації пільгового проїзду окремих
категорій громадян на залізничному транспорті
у Сокальському районі на 2018 рік
Ресурсне забезпечення районної (бюджетної) цільової програми

Програми компенсації
пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті
у Сокальському районі на 2018 рік
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання Програми, грн. 2018 рік Усього витрат на виконання Програми
Усього, 100,0 100,0
районний бюджет 100,0 100,0

Заступник голови районної ради Василь Бойко

Додаток 3 до Програми компенсації пільгового проїзду окремих
категорій громадян на залізничному транспорті
у Сокальському районі на 2018 рік

Перелік завдань, заходів та показників Програми компенсації
пільгового проїзду окремих категорій громадян залізничному транспорті
у Сокальському районі на 2018 рік

2018 рік
№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікува
ний резуль-тат
джерела* обсяги, тис. грн
1.

Компенсація пільгового перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення Відшкодування втрат доходів перевізнику від пільгового перевезення окремих категорій громадян
Затрати – 100,0 тис. грн.
Продукт – кількість перевезених пільговиків.
Ефективність – дотримання права громадян на пільговий проїзд.
Якість – відсоток відшкодованих коштів перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій до виділених асигнувань (100%) . управління соціального захисту населення райдержадміністрації
районний бюджет 100,0 дотримання права громадян на пільговий проїзд
Разом у 2018 році 100,0
Усього на Програму 100,0

Заступник голови районної ради Василь Бойко