ПРОТОКОЛ № _26_ засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій: від «25» липня 2018р.

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ПРОТОКОЛ № _26_
засідання постійної комісії
з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій:
від «25» липня 2018р.

Присутні:
Голова постійної комісії: Пограничний Володимир Ігорович
Секретар засідання комісії: Гуз Ігор Володимирович.
Члени постійної комісії: : Кожушко Олег Васильович, Плечінь Ігор
Якович, Шевчук Роман Миколайович, Петрашкевич Богдан Григорович,
Дем’янович Микола Михайлович.
Запрошені: нач. фінансового управління Сокальської РДА, розпорядники
бюджетних коштів.

СЛУХАЛИ: голову постійної комісії – Пограничного В.І. «Про
затвердження порядку денного засідання постійної депутатської комісії»
ВИСТУПИЛИ: Пограничний В.І., який запропонував затвердити порядок
денний засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-
економічного розвитку та інвестицій.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний засідання постійної депутатської
комісії.
Голосували: За – 7
Проти – 0
Утримались – 0

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського
району на 2018 рік.
СЛУХАЛИ: Начальника фінансового управління Сокальської РДА Леонову
Г.С. «Про внесення змін до показників районного бюджету Сокальського
району на 2018 рік.»
ВИСТУПИЛИ: Пограничний В.І., Плечінь І.Я., Шевчук Р.М., Кожушко О.В.
з пропозицією про виділення з районного бюджету – 95 тис. грн. на
виготовлення та встановлення барил’єфу Йосипу Сліпому, Дем’янович М.М.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати сесії районної ради прийняти , з поправками
Сокальської РДА, рішення «Про внесення змін до показників районного
бюджету Сокальського району на 2018 рік.»
Голосували: За – 7
Проти:- 0
Утримались:- 0
Голова постійної комісії Пограничний В.І.
Секретар засідання комісії Гуз І.В.