Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Сокальської районної ради Львівської області «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад Сокальського району”

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ

проекту рішення Сокальської районної ради Львівської області

«Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Сокальського району».

 1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Необхідність внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Сокальського району пов’язана з тим, що протягом останніх років було внесено значну кількість змін до чинного законодавства України, що регулює відносини у сфері оренди державного та комунального майна, що в кінцевому результаті ускладнило практичне користування цим документом. Таким чином враховуючи вищенаведене а також враховуючи практичний досвід проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Сокальського району необхідно внести зміни до цього нормативно-правового акту.

 1. Цілі державного регулювання
 2. Ефективність використання ресурсів територіальних громад району.
 3. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин.
 4. Удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно.
 5. Забезпечення прозорості та відкритості процедури надання в оренду комунального майна та стимулювання пріоритетних для Сокальського району напрямків підприємницької діяльності.
 6. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Рішення підготовано з метою реалізації повноважень районної ради як власника комунального майна, які визначені у ст. ст. 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, а також Закону України „Про оренду державного та комунального майна”. В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо як варіант продовження дії Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Сокальського району в діючій редакції.

Такий варіант прийнятний, але має певні складнощі та незручності при використанні його в роботі через те, що містить частину посилань на норми законодавства, яке втратило чинність, а також значно ускладнює та подовжує в часі процедуру проведення конкурсу.

 1. Механізм розв`язання проблеми

Визначені вище проблеми пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Сокальського району.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх орендарів комунального майна – суб`єктів господарювання, а також несе рекомендаційний характер для фізичних осіб, що передають в оренду приміщення приватної форми власності.

 1. Обґрунтування можливості досягнення цілей

у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акту надасть можливість спростити роботу з нормативно-правовими актами районної ради щодо оренди комунального майна для балансоутримувачів цього майна, створить інструменти стимулювання розвитку підприємницької діяльності в Сокальському районі, сприятиме прозорості і відкритості процедури надання в оренду комунального майна. Його впровадження дозволить удосконалити організаційно-економічний механізм оренди комунального майна.

 1. Очікуванні результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття рішення дозволить спростити процедуру передачі в орендну комунального майна, приведе у відповідність до вимог чинного законодавства  Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Сокальського району.

Сфера впливу. Вигоди. Витрати

Органи місцевого самоврядування

 • прозорість та зменшення зловживань при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району;
 • удосконалення механізму надання в оренду комунального майна.
 • стимулювання розвитку підприємницької діяльності

Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та виконанням вимог регуляторного акта.

Суб’єкти господарювання

 • прозорість та зменшення зловживань при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району;
 • скорочення термінів оформлення договорів оренди;

Витрати, пов’язані з оформленням орендних відносин

Територіальні громади, споживачі

Планується розвиток сфери послуг для громад

 1. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та в інших необхідних випадках.

 1. Показники результативності регуляторного акту

Показники, які характеризують наслідки регуляторного акта є:

– кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акту;

– розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання пов’язаними з виконанням вимог акту;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акту.

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

З метою відстеження результативності акту, відділом управління комунальним майном Сокальської районної ради буде проводитися відстеження динаміки зміни кількісних показників, що вказані вище, а також інформація щодо даного регуляторного акту буде оприлюднена, на сайті Сокальської районної ради в мережі Інтернет.

Заходи щодо відстеження результативності:

 • базове відстеження;
 • повторне відстеження (проводитиметься через 1 рік з дня прийняття акту);

 

Голова районної ради                                    Микола Пасько