Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Сокальської районної ради Львівської області «Про внесення змін в Положення про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Сокальського району».

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ

проекту рішення Сокальської районної ради Львівської області

«Про внесення змін в Положення про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Сокальського району».

 1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Необхідність внесення змін в Положення про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Сокальського району пов’язана з тим, що протягом останніх років було внесено значну кількість змін до чинного законодавства України, що регулює відносини у сфері оренди державного та комунального майна, що в кінцевому результаті ускладнило практичне користування цим документом. Таким чином враховуючи вищенаведене а також враховуючи практичний досвід передачі в оренду комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Сокальського району необхідно внести зміни до цього нормативно-правового акту.

 1. Цілі державного регулювання
 2. Ефективність використання ресурсів територіальних громад району.
 3. Забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо орендних відносин.
 4. Удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму передачі в оренду комунального майна.
 5. Забезпечення прозорості та відкритості процедури надання в оренду комунального майна та стимулювання пріоритетних для Сокальського району напрямків підприємницької діяльності.
 6. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Рішення підготовано з метою реалізації повноважень районної ради як власника комунального майна, які визначені у ст. ст. 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, а також Закону України „Про оренду державного та комунального майна”. В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо як варіант продовження дії Положення про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Сокальського району в діючій редакції.

Такий варіант прийнятний, але має певні складнощі та незручності при використанні його в роботі через те, що містить частину посилань на норми законодавства, яке втратило чинність, та обмежує права орендарів.

 1. Механізм розв`язання проблеми

Визначені вище проблеми пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення про внесення змін в Положення про оренду майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Сокальського району.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх орендарів комунального майна – суб`єктів господарювання, а також несе рекомендаційний характер для фізичних осіб, що передають в оренду приміщення приватної форми власності.

 1. Обґрунтування можливості досягнення цілей

у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акту надасть можливість спростити роботу з нормативно-правовими актами районної ради щодо оренди комунального майна для балансоутримувачів цього майна, створить інструменти стимулювання розвитку підприємницької діяльності в Сокальському районі, сприятиме прозорості і відкритості процедури надання в оренду комунального майна. Його впровадження дозволить удосконалити організаційно-економічний механізм оренди комунального майна.

 1. Очікуванні результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття рішення дозволить спростити процедуру передачі в оренду комунального майна, приведе у відповідність до вимог чинного законодавства  Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад  Сокальського району.

Сфера впливу. Вигоди. Витрати

Органи місцевого самоврядування

 • прозорість та зменшення зловживань при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району;
 • удосконалення механізму надання в оренду комунального майна.
 • стимулювання розвитку підприємницької діяльності

Витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та виконанням вимог регуляторного акта.

Суб’єкти господарювання

 • прозорість та зменшення зловживань при передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району;
 • скорочення термінів оформлення договорів оренди;

Витрати, пов’язані з оформленням орендних відносин

Територіальні громади, споживачі

Планується розвиток сфери послуг для громад

 1. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та в інших необхідних випадках.

 1. Показники результативності регуляторного акту

Показники, які характеризують наслідки регуляторного акта є:

– кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акту;

– розмір коштів і часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання пов’язаними з виконанням вимог акту;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акту.

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

З метою відстеження результативності акту, відділом управління комунальним майном Сокальської районної ради буде проводитися відстеження динаміки зміни кількісних показників, що вказані вище, а також інформація щодо даного регуляторного акту буде оприлюднена, на сайті Сокальської районної ради в мережі Інтернет.

Заходи щодо відстеження результативності:

 • базове відстеження;
 • повторне відстеження (проводитиметься через 1 рік з дня прийняття акту);

 

Голова районної ради                                    Микола Пасько