Протокол № 27 засідання постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

 

ПРОТОКОЛ № 27

засідання постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій

 

  30  жовтня 2018р.                                                                                  м. Сокаль

 

Час роботи комісії:
початок роботи:17 год. 15 хв.
закінчення роботи:  17 год. 35  хв.

 

Присутні: Сенюк А.І. – голова постійної комісії, Веклин М.Т. – заступник голови постійної комісії, Марцинюк В.П.  – член постійної комісії.

Відсутні: Хомяк І.В., Іванчина О.А – члени постійної комісії.

 

Слухали:  Сенюка А.І –  щодо початку роботи  засідання комісії.

Вирішили : розпочати роботу комісії.

Голосували : за – 3 ( одноголосно), проти -0,  утримались – 0.

 

Слухали:  Сенюка А.І. – про обрання секретаря засідання постійної депутатської комісії.

Виступили: Сенюк А.І. – який запропонував обрати секретарем засідання комісії Веклина І.Т.

Вирішили: Обрати секретарем засідання постійної депутатської комісії Веклина М.Т.

Голосували: за – 3 , проти – 0, утримались – 0.

Порядок денний.

     1.Розгляд листів місцевих рад щодо виділення коштів на фінансування заходів Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення.

Слухали : Сенюка А.І., який повідомив, що 30.10.2018 року на сесії районної ради додатково виділено кошти на фінансування заходів Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2018 рік на суму 300,0 тис.грн.

Попередньо на цю Програму  вже виділялися кошти на суму 200,0 тис.грн, які розподілені 4 місцевим радам, зокрема:

-Стенятинська – 50,0 тис.грн;

-Волицька – 50,0 тис.грн при умові співфінансування з сільського бюджету (оскільки в місцевому екологічному фонді є досить великий залишок коштів);

-Корчівська – 50,0 тис.грн;

-Княжівська – 50,0 тис.грн.

 

В розділі 4  Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2018 рік (затвердженої рішенням від 11.05.2018 року №521) серед іншого визначено, що розподіл субвенції місцевим радам здійснюється на підставі  видання розпорядженням голови Сокальської РДА за попереднім погодженням з постійною комісією районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.

          Також у розділі 3 Програми визначено, що заходами Програми є очистка каналів від мулу і наносів з метою покращення відводу води з перезволожених площ і забезпечення сталого виробництва сільськогосподарської продукції, захисту населених пунктів від підтоплення.

За станом на 30.10.2018 року надійшли листи місцевих рад щодо виділення коштів від:

-Корчівської сільської ради  – про виділення коштів на заходи  Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення, зокрема  на очистку меліоративного каналу в с. Корчів та с. Стаївка на суму 299,0 тис.грн (лист від 01.09.2018 №431/02-18);

– Карівської сільської ради  – про виділення коштів на суму 70,0 тис.грн (лист від 19.09.2018 №219/02-18) на розчищення джерела і канави, які знаходяться на території с.Карів в межах населеного пункту;

– Стенятинської сільської ради – про виділення коштів на суму 80,0 тис.грн на роботи зі захисту території с.г.угідь, які потребують захисту  від повторного заболочення (лист від 29.10.2018   №407);

-Княжівської сільської ради  – про виділення коштів на суму 100,0  тис.грн для ремонту дамби на території с.Княже, яка була повністю зруйнована внаслідок бурі 11.08.2018 року (лист від 19.09.2018 року №225/02-21);

– Хоробрівської сільської ради –про виділення коштів на суму 100,0  тис.грн на очистку внутрігосподарських каналів (лист від 30.10.2018 №382/02-21).

 

 Вирішили:

1.Погодити розподілити кошти, які додатково виділені на заходи Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення (на суму 300,0 тис.грн), наступним радам:

– Стенятинська – 70,0 тис.грн;

– Корчівська – 65,0 тис.грн;

– Карівська  – 65,0 тис.грн;

– Хоробрівська – 100,0  тис.грн.

2.Попередити місцеві ради про цільове використання коштів, оскільки заходами Програми є очистка каналів від мулу і наносів з метою покращення відводу води з перезволожених площ і забезпечення сталого виробництва сільськогосподарської продукції, захисту населених пунктів від підтоплення.

3.Також, враховуючи те, що заходами Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2018 рік є очистка каналів від мулу і наносів, не погоджувати виділення коштів Княжівській сільській раді  для ремонту дамби на території с.Княже.

Голосували : за – 3 (одноголосно), проти -0,  утримались – 0.

  1. Розгляд листа ФОП Йовчик О. В. (від 24.10.2018 № 0510/1018) – клопотання щодо вжиття заходів з метою пришвидшення погодження проекту землеустрою організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого винесення меж в натуру об’єкту природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, ландшафтного заказника місцевого значення «Федорівка». Власником земельної ділянки є Львівська обласна державна адміністрація згідно з чинного законодавства та зазначена земельна ділянка надана у постійне користування ДП «Радехівське лісомисливське господарство». Земельна ділянка та розміщений на ній заказник знаходиться за адресою: Львівська область, Сокальський район, за межами населених пунктів Тудорковицької та Хоробрівської сільських рад.

Слухали : Сенюка А.І., який повідомив, що рішенням Виконавчого комітету Львівської обласної ради народних депутатів від 09.10.1984 року №495 «Про мережу територій і об’єктів природно-заповідного фонду області» був створений ландшафтний заказник місцевого значення «Федорівка» на території Сокальського райнону. Відповідно до п. 3.2. цього рішення землекористувачі зобов’язані були нанести границі території і об’єкту природно-заповідного фонду на планово-картографічні матеріали, до 01.01.85 р. винести їх в натуру, встановити біля них охоронні знаки і інформаційні аншлаги згідно з додатками № 7. (цього рішення).

З невідомих причин землекористувач ландшафтного заказника місцевого значення «Федорівка» (станом на сьогодні – ДП «Радехівське лісомосливське господарство» та всі попередні лісогосподарські підприємства, правонаступником яких є ДП «Радехівське лісомосливське господарство») не виконали вище зазначеного рішення.

З метою впорядкування заказника департамент екології та природних ресурсів Львівської області враховуючи чинне законодавство заключив договір №01-12/17 від 15.12.2017 року з ФОП Йовчик О.В. щодо виготовлення проекту землеустрою організації і встановлення  меж територій природно-заповідного фонду  та іншого винесення меж в натуру об’єкту природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, ландшафтного заказника місцевого значення «Федорівка». ФОП Йовчик О.В. розробило проект та погодило його у всіх необхідних інстанціях.

Директор ДП «Радехівське лісомосливське господарство» Данькевич С.М. погодив вище зазначену документацію та завірив картографічні матеріали своїм підписом та печаткою, проте з незрозумілих причин відмовляється надавати лист-погодження на окремому листі.

Вирішили:

  1. Лист взяти до відома.
  2. Сенюку А.І. підготувати відповідне звернення для розгляду на сесії Сокальської районної ради з метою пришвидшення погодження проекту землеустрою організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду  та іншого винесення меж в натуру об’єкту природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, ландшафтного заказника місцевого значення «Федорівка».
  3. Направити підготоване звернення в ДП «Радехівське лісомосливське господарство», Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства, Держлісагенство України. Надіслати копії звернення  до відома в Червоноградську місцеву  прокуратуру, прокуратуру Львівської області, у Львівську ОДА та Сокальську РДА.
  4. Рекоменувати Сокальській РДА видати розпорядження про створення комісії з розгляду  земельного спору  щодо погодження меж та проекту землеустрою організації і встановлення  меж територій природно-заповідного фонду  та іншого винесення меж в натуру об’єкту природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, ландшафтного заказника місцевого значення «Федорівка».
  5. Звернутися до Львівської ОДА про створення комісії з розгляду  земельного спору  щодо погодження меж та проекту землеустрою організації і встановлення  меж територій природно-заповідного фонду  та іншого винесення меж в натуру об’єкту природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, ландшафтного заказника місцевого значення «Федорівка».

Голосували : за – 3 (одноголосно), проти -0,  утримались – 0.

 

Голова постійної комісії                                                                 А.І.Сенюк    

 

Секретар  засідання  постійної комісії                                      М.Т.Веклин