Рішення №623 від 30 жовтня 2018 року / Про внесення змін в районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016-2018 роки

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

            ХХХІV сесія  VІІ__скликання
            Р І Ш Е Н Н Я 623

  30 жовтня 2018 року                                                                         м.Сокаль

 

Про внесення змін в районну Програму

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування та осіб

з їх числа у Сокальському районі на 2016-2018 роки

Керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення, Сокальська районна рада Львівської області,-

В И Р І Ш И Л А:

 1.Внести зміни в районну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016-2018 роки, затверджену рішенням Сокальської районної ради Львівської області №38 від 12 січня 2016 року, наступного змісту:

1.1 Викласти розділ І «Загальні положення» в наступній редакції:

«Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016 – 2018 роки (далі – Програма) розроблена на виконання пункту 16.6 рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 “Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні”, затверденого наказом Міністерства соціальної політики України від 06.11.2015 №1092.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР; закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про житловий фонд соціального призначення”, “Про охорону дитинства”; постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 №682 Деякі питання реалізації Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”, від 24.09.2008 №866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”; інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, а також «Регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб х їх числа у Львівській області на 2016 – 2018 роки».

Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова підтримка дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації, забезпечення інтеграції зусиль районних та місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Отримання житла залишається однією з найактуальніших проблем для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа нашого району. Станом на 01.01.2018р. дитяче населення району становить 17967 дітей, з них 119 – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Станом на 30 вересня 2018 року із кількості 133 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

– 124 дитини мають житло на праві користування;

– 6 дітей мають житло на праві власності;

– 3 дітей не мають житла.

Із 133 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 11 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають житло у непридатному для проживання стані.

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на Первинному обліку служби у справах дітей Сокальської районної державної адміністрації, та перебувають на квартирній черзі в міських, селищних, сільських радах Сокальського району, як такі, що потребують забезпечення житлом, станом на 30.09.2018р. становить 14 дітей, з них: 8 – це діти до 15 років та 6 – це діти від 16 до 18 років.

В виконавчих комітетах міських, селищних, сільських радах району на квартирному обліку станом на 30.09.2018р. перебуває 10 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 6 особи з числа дітей-сиріт (18 років – 1 особа, 19 років – 1 особа, 21 рік – 4 особи), та 4 особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування (18 років – 2 особи, 21 рік – 2 – особи).

Юридичне визначення соціальних категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа визначено статтею 1 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, а саме:

– дитина-сирота – це дитина, в якої померли чи загинули батьки;

– діти, позбавлені батьківського піклування, – це діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти;

– особи із числа дітей-сиріт    та   дітей,   позбавлених батьківського піклування, – особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Програма розроблена з метою визначення і реалізації заходів, які дадуть змогу забезпечити фінансування необхідного обсягу житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Зазначеною Програмою визначаються напрямки вирішення у Сокальському районі проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом придбання житла за рахунок коштів обласного, районного та місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством.

Пропозиції щодо розподілу бюджетних призначень між обласним, районним та місцевими бюджетами формуються з урахуванням дотримання умов співфінансування витрат за рахунок коштів обласного, районного та місцевих бюджетів і за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством (не менше 40%)».

  1. 2.Викласти розділ ІІІ «Завдання, заходи, обсяги та джерела фінансування Програми» в наступній редакції:

«Завдання і заходи вказані в додатку до Програми.

Формування Програми здійснювалось на базі розрахунків і вихідних даних.

Для розрахунку показників Програми були використані такі дані:

– 30 кв. метрів – середня загальна площа на особу, прийнята до розрахунку;

– 13,65 кв. метрів – середня житлова площа на особу, прийнята до розрахунку;

– 12001 грн. – середня розрахункова вартість 1кв. м житла в населених пунктах області (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 09.08.2017 № 195 “Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2018 рік”);

– дотримання умов співфінансування витрат з відповідного районного та місцевого бюджету чи за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством (не менше 40 %).

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного та районного бюджетів в межах наявного фінансового ресурсу та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання житла, є кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, яких необхідно забезпечити житлом у роки виконання Програми.

Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми та очікувані результати:

 

Джерела фінансування Обсяг фінансування (тис. грн) У тому числі за роками
2016 2017 2018
Обсяг фінансування, в                                т.ч.: 5103 тис.грн 1153 тис.грн 3950 тис.грн
Обласний бюджет 2452 тис.грн 502 тис.грн 1950 тис.грн
Районний бюджет та інші джерела 2651 тис.грн

 

 

651 тис.грн *

 

2000 тис.грн
651 тис.грн * з них: районний бюджет – 507 тис.грн та інші джерела – 144 тис.грн
У цілому за Програмою У тому числі за роками
2016 2017 2018
5103 тис.грн 1153 тис.грн 3950 тис.грн
Кількість житла 3 5

 

У разі придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають в родинних групах, житлова площа розрахунку на одну особу не менша – 13,65 кв.м. (ст.47 Житлового кодексу Української РСР).

Програма включає два напрями діяльності:

1) приведення у належний стан житлових приміщень, що перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2) забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа благоустроєним житловим приміщенням для постійного проживання.

При визначенні загальної вартості житла враховуються витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).

Для вирішення питання оцінки вартості робіт з ремонту житла, що належить дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на праві власності є органи місцевого самоврядування:

1) забезпечує організацію роботи з визначенням переліку, видів, обсягів робіт, які необхідно виконати, з урахуванням строку проведення;

2)складає кошторисний розрахунок витрат».

3.Абзац 7 розділу ІV «Координація та контроль, очікувані результати» викласти у новій редакції:

«Виконання Програми дасть змогу – забезпечити житлом 19 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом придбання житла за рахунок коштів обласного, районного та місцевих бюджетів і за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством».

4.Внести зміни у ресурсне забезпечення районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016-2018 роки та викласти його у новій редакції (Додаток 1);

5.Внести зміни у перелік завдань, заходів та показників районної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016-2018 роки, на 2018 рік та викласти його у новій редакції (Додаток 2).

6.Внести зміни в паспорт Програми “Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Сокальському районі на 2016 – 2018 роки” та викласти його в новій редакції (Додаток 3).

Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

Голова районної ради                                                                Микола Пасько

623 ріш. зміни Прогр. житло діти-сироти 30.10.18