Рішення №650 від 2 листопада 2018 року /Про внесення змін до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2018 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

            ХХХІV сесія  VІІ__скликання
            Р І Ш Е Н Н Я 650

  02 листопада 2018 року                                                                м.Сокаль

 

Про внесення змін до

Програми підтримки

органів виконавчої влади

Сокальського району на 2018 рік

 

Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою підвищення ефективності роботи структурних підрозділів Сокальської районної державної адміністрації, враховуючи висновки постійних профільних комісій районної ради, Сокальська районна рада Львівської області,-

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до Програми підтримки органів виконавчої влади Сокальського району на 2018 рік, затвердженої рішенням сесії Сокальської районної ради від 11.05.2018 року №530, виклавши:

1.1. Абзац 3 розділу 2 «Мета і основні завдання Програми» текстової частини Програми  в наступній редакції:

 «Реалізація завдань Програми передбачає покращення рівня матеріально-технічного та фінансового забезпечення апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації».

1.2.  Розділ 3 «Визначення відповідальних виконавців Програми» текстової частини Програми  в наступній редакції:

«Головним розпорядником коштів за Програмою визначено Сокальську районну державну адміністрацію, відповідальними виконавцями – Сокальську районну державну адміністрацію та її структурні підрозділи».

  • Розділ 5 «Перелік завдань і заходів Програми» текстової частини Програми в наступній редакції:

«У Програмі передбачається здійснити завдання щодо забезпечення матеріально-технічної бази та фінансового забезпечення для підтримки діяльності органів виконавчої влади.

Заходи:

– забезпечення діяльності районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, своєчасного та якісного виконання функцій, покладених на працівників апарату та структурних підрозділів, виплати заробітної плати (надбавки за інтенсивність) працівникам Сокальської РДА та її структурних підрозділів;

– забезпечення предметами довгострокового користування апарату та структурних підрозділів Сокальської РДА».

  • Розділ 6 «Координація та контроль за виконанням Програми» текстової частини Програми в наступній редакції:

«Виконання програми покладається на Сокальську районну державну адміністрацію та її структурні підрозділи. Контроль за виконанням програми покладається на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій Сокальської районної ради.

Сокальська районна державна адміністрація до 10 числа місяця, наступного за звітним роком, подає інформацію про стан виконання програми районній раді та постійній комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій Сокальської районної ради».

  • Додатки 1-3 до Програми в новій редакції, що додаються.
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій.

Голова  районної  ради                                                  Микола Пасько

650 ріш. зміни Прогр. вик.влада 02.11.18