АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Сокальської районної ради Львівської області 
«Про затвердження  Порядку здійснення допорогових закупівель товарів, робіт та послуг в Сокальській районній раді Львівської області через електронну систему публічних закупівель «Prozorro»»

 25 лютого 2019 року                                                                             м.Сокаль

  1. Визначення проблеми

Здійснення державних закупівель регламентується Закон України “Про публічні закупівлі” (надалі – Закон) та не регулює відносини, що виникають при проведенні допорогових закупівель.

Відповідно до абзацу 4 частини 1 статті 2 Закону визначено, що під час здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, установлених цим Законом, та можуть використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору.

Також, Наказом ДП “Зовнішторгвидав України” від 13.04.2016  р.№35 затверджено Порядок здійснення допорогових закупівель (надалі – Порядок №35).

Рішенням Сокальської районної  ради Львівської області від 23.06.2016 року №123 було затверджено  Положення про застосування системи електронних закупівель у Сокальській районній раді Львівської області, яке набрало чинності з 01.08.2016 року та діє на даний час.

Протягом дії вказаного Положення, у законодавчі акти щодо  здійснення  закупівель (в т.ч. Закону України “Про публічні закупівлі”, Порядок №35) внесено ряд змін та доповнень, які не враховані у Положенні про застосування системи електронних закупівель у Сокальській районній раді Львівської області.

У зв`язку із цим, а також з метою забезпечення прозорості та відкритості закупівель, економії бюджетних коштів та створення конкуренції при здійсненні закупівель за бюджетні кошти  виникає необхідність розробити та затвердити Порядок здійснення допорогових закупівель товарів, робіт та послуг в Сокальській районній раді Львівської області через електронну систему публічних закупівель «Prozorro».

 

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни ні
Органи місцевого самоврядування так
Суб’єкти господарювання так
у тому числі суб’єкти малого

підприємництва

ні

 

Проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів.

 

  1. Цілі прийняття рішення районної ради

Метою прийняття рішення «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель товарів, робіт та послуг в Сокальській районній раді Львівської області через електронну систему публічних закупівель «Prozorro»» є створення нового нормативного акту, який встановлює порядок здійснення допорогових закупівель товарів, робіт та послуг в системі електронних закупівель ProZorro,  що підвищить рівень добросовісної конкуренції серед суб’єктів господарювання, фізичних осіб, які мають намір взяти участь у допороговій закупівлі, наслідком чого стане максимальна ефективність використання та економія бюджетних коштів.

Зважаючи на відсутність чіткого нормативного регулювання в даній сфері, а також враховуючи  внесення ряд змін до законодавства після прийняття Положення про застосування системи електронних закупівель у Сокальській районній раді Львівської області (яке було прийнято 23.06.2016 року), це є гострою проблемою і потребує вирішення.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Залишення існуючої ситуації без змін Є недоцільними, оскільки чинні  нормативно-правові акти на рівні держави не повністю (чітко)  не врегульовують питання застосування електронної системи при здійсненні допорогових закупівель. Також  внесено ряд змін до законодавства після прийняття  (23.06.2016 року) Положення про застосування системи електронних закупівель у Сокальській районній раді Львівської області .
Не здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена законодавством України в сфері публічних

закупівель з застосуванням електронної системи ProZorro

Реалізація цього способу спричинить підвищенню

ймовірності виникненню корупційних факторів і кількість непорозумінь та конфліктів з суб’єктами господарювання, фізичними особами під час здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг в системі електронних закупівель

Прийняття

запропонованого проекту рішення

Прийняття проекту рішення дозволить забезпечити  прозорість та відкритість закупівель, економію бюджетних коштів та створить конкуренцію при здійсненні закупівель за бюджетні кошти
  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення існуючої ситуації

без змін

Відсутні Наявних витрат не

передбачається

Не здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена законодавством України в сфері публічних закупівель з застосуванням електронної

системи ProZorro

 

 

 

Відсутні

Підвищення ймовірності виникненню корупційних факторів, як результат – неефективне використання бюджетних коштів
Прийняття    запропонованого проекту рішення Зниження ймовірності виникнення корупційних факторів. Розвиток

добросовісної конкуренції.

Відкритість та прозорість закупівель за бюджетні кошти. Економія та

ефективність у використанні бюджетних коштів.

 

 

 

Наявних витрат не передбачається

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення існуючої ситуації

без змін

Відсутні Наявних витрат не

передбачається

Не здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена законодавством України в сфері публічних закупівель з

Застосуванням електронної системи ProZorro

 

 

 

Відсутні

 

 

Наявних витрат не передбачається

Прийняття запропонованого проекту рішення Відкритість та прозорість закупівель товарів, робіт та

послуг за кошти районного бюджету

 

Наявних витрат не передбачається

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Таблиця щодо кількості суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання не заповнюється у зв’язку з тим, що під сферу впливу підпадає Сокальська районна рада та немає можливості спрогнозувати кількість суб’єктів господарювання, які будуть приймати участь в допорогових закупівлях.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення  існуючої ситуації

без змін

Відсутні Наявних витрат не

вбачається

Не здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена законодавством України в сфері публічних закупівель з

Застосуванням електронної системи ProZorro

 

 

 

Відсутні

 

 

Наявних витрат не передбачається

Прийняття                        запропонованого проекту рішення Здійснення діяльності в прозорому нормативно- правовому полі. Ліквідація не добросовісної конкуренції.

Залучення максимальної кількості нових

постачальників. Відкритість та прозорість закупівель товарів, робіт та послуг.

Економія та ефективність у використанні коштів.

 

 

 

 

Наявних витрат не передбачається

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, грн
Залишення  існуючої ситуації без змін Наявних витрат не вбачається
Не здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена законодавством України в сфері публічних закупівель з Застосуванням електронної системи ProZorro Наявних витрат не вбачається
Прийняття запропонованого проекту рішення Наявних витрат                       не

вбачається

 

З огляду на зазначене, було обрано шлях врегулювання зазначених вище правовідносин шляхом прийняття рішення «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель товарів, робіт та послуг в Сокальській районній раді Львівської області через електронну систему публічних закупівель «Prozorro»».

Прийняття даного проекту рішення – проекту регуляторного акта відповідає чинному законодавству та є найбільш обґрунтованим та ефективним способом розв’язання зазначеної проблеми.

 

  1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності(за чотирибальною

системою оцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення  існуючої ситуації

без змін

 

1

Чинні нормативно-правові акти не повністю (чітко)  не врегульовують питання застосування електронної системи ProZorro при

здійсненні допорогових закупівель. Також  внесено ряд змін до законодавства після прийняття  (23.06.2016 року) Положення про застосування системи електронних закупівель у Сокальській районній раді Львівської області

Не здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена законодавством України в сфері публічних закупівель з

застосуванням електронної системи ProZorro

 

 

 

2

Реалізація цього способу спричинить підвищенню ймовірності виникненню корупційних факторів і кількість

непорозумінь та конфліктів з суб’єктами господарювання,

фізичними особами під час здійснення закупівель

Прийняття запропонованого проекту рішення  

 

 

4

Прийняття проекту рішення значно підвищить рівень добросовісної конкурентності серед суб’єктів господарювання, фізичних осіб, які

мають намір взяти участь у закупівлі, наслідком чого стане

максимальна економія та ефективність у використанні бюджетних коштів

 

 

 

Рейтинг результативності

 

Вигоди (підсумок)

 

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи  у

рейтингу

Залишення  існуючої ситуації

без змін

 

Відсутні

 

Наявних витрат не

передбачається

Цілі прийняття регуляторного акта, не можуть бути

досягнуті (проблема продовжує існувати)

Не здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена законодавством України в сфері публічних закупівель з застосуванням електронної системи ProZorro  

 

 

 

 

Відсутні

 

 

 

 

Наявних витрат не

передбачається

Цілі прийняття регуляторного акта, можуть бути

досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться

невирішеними)

Прийняття запропонованого проекту рішення Розширення добросовісної

конкуренції, відкритість та прозорість при

здійсненні закупівель, економія бюджетних

коштів

 

Наявних витрат не

передбачається

Цілі прийняття регуляторного акта, можуть бути

досягнуті повною мірою (проблема

більше існувати не буде)

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію

запропонованого регуляторного акта

Залишення  існуючої ситуації

без змін

Чинні нормативно-правові акти на рівні держави не повністю (чітко)  не врегульовують питання застосування електронної системи закупівель. Державні закупівлі у паперовому вигляді є непрозорими, малозрозумілими

для бізнесу та громадян країни. Також  внесено ряд змін до законодавства після прийняття  (23.06.2016 року) Положення про застосування системи електронних закупівель у Сокальській районній раді Львівської області .

 

 

 

х

Не здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена законодавством України в сфері публічних закупівель з застосуванням електронної системи ProZorro Реалізація цього способу спричинить підвищення  ймовірності виникненню

корупційних факторів і кількість непорозумінь та конфліктів з

суб’єктами господарювання, фізичними особами під час здійснення закупівель.

Проблема застосування

електронних закупівель значно зменшиться. Проте, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними.

 

 

 

 

Х

Прийняття Здійснення діяльності в прозорому Найбільш вагомим
запропонованого нормативно-правовому полі. зовнішнім чинником
проекту рішення Ліквідація недобросовісної можуть бути зміни у
  конкуренції. Залучення чинному законодавстві,
  максимальної кількості нових які можуть впливати на
  постачальників. Відкритість та дію запропонованого
  прозорість закупівель товарів, регуляторного акта, у
  робіт та послуг. Економія та разі чого – до нього
  ефективність у використанні вноситимуться відповідні
  коштів. зміни та доповнення.

 

  1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основним механізмом досягнення мети є прийняття запропонованого проекту рішення «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель товарів, робіт та послуг в Сокальській районній раді Львівської області через електронну систему публічних закупівель «Prozorro»».

Проект рішення районної ради встановлює порядок використання під час проведення закупівель за  бюджетні кошти електронної системи публічних закупівель «Prozorro», доступу суб`єктів підприємницької діяльності до цієї системи та порядку подання, розгляду пропозицій та визначення переможця.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органимісцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

На виконання вимог рішення Сокальської районної ради «Про затвердження Порядку здійснення допорогових закупівель товарів, робіт та послуг в Сокальській районній раді Львівської області через електронну систему публічних закупівель «Prozorro»» здійснення витрат Сокальської районної ради – не передбачається.

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії акта немає.

Структура запропонованого проекту рішення розроблена з урахуванням можливості доповнення або внесення змін до нього у разі внесення змін до чинного законодавства України.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

Показник

результативності регуляторного акта

 

Результати прийняття регуляторного акта

Розмір надходжень до районного бюджету Зміна розміру надходжень до бюджету – не передбачається. Проте, передбачається зниження вартості закупівель і оптимізації витрат з урахуванням властивостей товарів, робіт та послуг, що закуповуються
Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія

акта

Зміна кількість замовників – не передбачається. Прийняття акту сприятиме можливості залучення максимальної кількості нових постачальників
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/ або фізичних осіб з

основних положень акта

Рівень                  поінформованості                    суб’єктів господарювання та фізичних осіб має бути достатнім, оскільки інформацію щодо проекту рішення розміщено на офіційному сайті Сокальської районної ради

 

  1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акту буде здійснюватись до дня набрання чинності цим актом за соціологічним методом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності акту буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим актом шляхом аналізу якісних і кількісних показників.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, які передбачається встановлювати шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акту, буде розглядатись можливість їх корегування шляхом внесення відповідних змін.

 

       Голова районної ради                              Микола Пасько