Р І Ш Е Н Н Я №745 від 9 квітня 2019 року/Про внесення змін в Програму розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2019 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХVІІ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я 745 

09 квітня 2019 року                                                                м.Сокаль

 

Про внесення змін в Програму розвитку місцевого самоврядування

Сокальського району на 2019 рік

 

Керуючись п.16 ч. 1 ст. 43 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку і інвестицій та з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ,  Сокальська районна рада Львівської області,- 

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни в Програму розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2019 рік (затверджену рішенням Сокальської районної ради Львівської  області від 21.12.2018 року №694), зокрема:

1.1.Викласти розділ 2 текстової частини Програми в наступній редакції:

« 2.Завданнями Програми є :

 • піднесення ролі територіальних громад, органів місцевого самоврядування, Асоціації рад Сокальщини;
 • організація дієвої системи зв’язку з органами місцевого самоврядування;
 • залучення громадськості до вирішення актуальних місцевих проблем;
 • забезпечення активної участі місцевих громад у місцевому самоврядуванні;
 • забезпечення співфінансування участі в міжнародних, місцевих конкурсах, проектах, грантах;
 • формування позитивного іміджу територіальної громади Сокальського району ( в т.ч. і за межами України);
 • доукомплектування комплексу ведення онлайн-трансляцій;
 • налагодження системи маркетингу та промоції, розвиток інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності;
 • моніторинг інвестиційної діяльності та залучення додаткових стимулів залучення інвестицій для вирішення проблем соціально-економічного розвитку району, в першу чергу пріоритетних;
 • забезпечення надання належної інформації потенційним інвесторам всіма доступними засобами».

1.2.Викласти розділ 3 текстової частини Програми в наступній редакції:

« 3.Заходами Програми передбачається:

– проведення навчання посадових осіб органів місцевого

самоврядування:

а) користування електронною поштою та Інтернетом;

б) написання та участь в проектах, які передбачають залучення грантового фінансування;

в) з питань земельних та майнових відносин, тощо.

– написання, участь, забезпечення співфінансування заходів районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, проектів, грантів, тощо (в т.ч. оплата робіт, послуг, товарів, інших видатків, тощо) пов’язаних з реалізацією проектів, конкурсів, грантів (в т.ч. міжнародних)), в тому числі шляхом надання субвенцій бюджетам інших рівнів, тощо;

– забезпечення інформаційно-презентаційної діяльності районної ради та органів місцевого самоврядування;

– доукомплектування комплексу ведення онлайн-трансляцій;

– забезпечення висвітлення діяльності депутатів  та посадових осіб  органів місцевого самоврядування Сокальського району (виготовлення та розміщення аудіо, відео та поліграфічних матеріалів), забезпечення діяльності Web-сайту Сокальської районної ради Львівської області, оновлення системи електронного голосування «ГОЛОС» (СЕГ «ГОЛОС»).

– створення електронного порталу «Інвестуй в Сокальщину», розміщення і регулярне оновлення на ньому інформації щодо інвестиційної привабливості району, наявних інвестиційних проектів.

Затвердження та фінансування заходів Програми створить нові моделі участі територіальних громад у здійсненні місцевого самоуправління, залучення територіальних громад до активної участі в проектах, забезпечить широке інформування населення про діяльність районної та місцевих рад та інформаційно-презентаційної роботи районної ради.

Загальна сума коштів, визначених на реалізацію Програми – відповідно до фінансового ресурсу, виділеного у районному бюджеті.

Суми коштів, які спрямовуються на виконання заходів Програми, визначаються у Додатку 3 до Програми».

1.3.Викласти розділ 5 текстової частини Програми в наступній редакції:

« 5.Очікувані результати.

Програмою передбачені заходи розвитку місцевого самоврядування у Сокальському районі на 2019 рік, реалізація яких сприятиме:

– удосконаленню співпраці районної ради, районної державної адміністрації, органів виконавчої влади району з органами місцевого самоврядування з питань правових засад місцевого самоврядування, підтримки територіальних громад Сокальського району;

– створенню прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, підвищенню рівня довіри до місцевих рад;

– підвищенню кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

– створенню належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;

– вивченню та впровадженню кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування;

– підтримки і забезпечення співфінансування в районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, проектах, грантах, тощо;

– створенню умов для впровадження реформ місцевого самоврядування шляхом децентралізації влади та підтримки громадських ініціатив;

– підвищення  рівня презентаційної діяльності щодо інвестиційної потенціалу району;

– створення інвестиційного портфелю району та забезпечення просування інвестиційних проектів району;

– формування позитивного іміджу територіальної громади Сокальського району (в т.ч. і за межами України);

– доукомплектування комплексу ведення онлайн-трансляцій;

– проведенню заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування.»

1.4. Викласти Додатки 1-3 до Програми у новій редакції, що додаються.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій та з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.

                        Голова районної ради                                                            Микола Пасько

745 Додаток до рішення зміни в Програму розвитку місцевого самоврядування