ПРОТОКОЛ №31 засідання постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ПРОТОКОЛ №31

засідання постійної комісії

з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій

 

17  травня 2019 р.                                                                                  м. Сокаль

 

 

Час роботи комісії:
початок роботи: 11 год. 30 хв.
закінчення роботи:  12 год. 30  хв.

 

Присутні: Сенюк А.І. – голова постійної комісії, Веклин М.Т. – заступник голови постійної комісії, Іванчина О.А., Хомяк І.В.   – члени постійної комісії.

Запрошені: Коханчук О.М.- начальник відділу агропромислового розвитку Сокальської РДА, Гринюк О.Є. – начальник організаційно-юридичного відділу, заступник керуючого справами Сокальської районної ради.

 

 

Слухали:  Сенюка А.І –  щодо початку роботи  засідання комісії.

Вирішили : розпочати роботу комісії.

Голосували : за – 4 (одноголосно), проти -0,  утримались – 0.

 

Слухали:  Сенюка А.І. – про обрання секретаря засідання постійної депутатської комісії.

Виступили: Сенюк А.І. – який запропонував обрати секретарем засідання комісії Веклина М.Т.

Вирішили: Обрати секретарем засідання постійної депутатської комісії Веклина М.Т.

Голосували: за – 3, проти – 0, утримались –  1 (Веклин М.Т.)

 

Порядок денний

 

  1. Розгляд листів місцевих рад району щодо виділення коштів на фінансування заходів Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2019  рік (затвердженої рішенням районної ради від 09.04.2019 року №732).

 

Слухали: Сенюка А.І., який повідомив, що заходами Програми (відповідно до розділу 3) є  очистка каналів від мулу і наносів з метою покращення відводу води з перезволожених площ і забезпечення сталого виробництва сільськогосподарської продукції, захисту населених пунктів від підтоплення.

Також Програмою (розділ 4) передбачено, що розподіл субвенції місцевим радам здійснюється на підставі видання розпорядження голови Сокальської РДА за попереднім погодженням з постійною комісією районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.

На розгляд комісії надійшли листи від 11 місцевих рад щодо виділення коштів, зокрема:

– Острівської сільської ради (від 16.01.2019 №80)- про виділення коштів на очистку меліоративного каналу  для недопущення заболочення с.Добрячин протяжністю  2 км.

– Савчинської сільської ради (від 28.01.2019 №19)- про виділення коштів на проведення  меліоративних  робіт, а саме прочищення річки Красносілки в межах Савчинської сільської ради (до листа додано зведений кошторисний розрахунок на суму 325,502 тис.грн).

– Жвирківської селищної  ради (від 28.01.2019 №64/02-21)- про виділення коштів на проведення  меліоративних  робіт по очистці русла річки Красносілки в межах Жвирківської селищної ради на суму 300 000,0 тис.грн.

Свитазівської сільської ради (від 28.01.2019 №34)- про виділення коштів  на очистку меліоративних каналів  в с.Свитазів на суму 270,0 тис.грн (співфінансування сільської ради – 30,0 тис.грн) за рахунок коштів Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2019 рік.

-Скоморохівської сільської ради (від 30.01.2019 №32)- про виділення коштів  на очистку меліоративного каналу за межами населеного пункту  с. Скоморохи (до листа додано зведений кошторисний розрахунок на суму 168,045 тис.грн).

Корчівської сільської ради (від 05.02.2019 №48)- про виділення коштів  на завершення очистки  меліоративного каналу на території сільської ради  на суму 190,0 тис.грн. (за рахунок коштів Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2019 рік).

Домашівської сільської ради (від 11.02.2019 №20)- про виділення коштів  на проведення робіт з ліквідації підтоплення с. Домашів на суму 230,0 тис.грн (в межах села 1500м очистка каналів), до листа додано зведений кошторисний розрахунок на суму 230,034 тис.грн. (за рахунок коштів Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення).

-Хлівчанської сільської ради (від 19.02.2019 №51)- про виділення коштів  на проведення робіт по розчистці каналу в с.Тяглів на суму 50,0 тис.грн. (за рахунок коштів Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2019  рік).

-Стенятинської сільської ради (від 18.04.2019 №135 та від 02.05.2019 №142) – про виділення коштів  на очистку меліоративного каналу МК-4 в с.Роятин на суму 80,0 тис.грн

-Боб’ятинської  сільської ради (від 03.05.2019 №202) – про виділення коштів для очистки меліоративних каналів на території сільської ради на суму 40,0 тис.грн

-Сілецької  сільської ради (від 06.05.2019 №307/02-21) – про виділення коштів для очистки меліоративного каналу протяжністю 1400 метрів на суму 45,0 тис.грн

 

Вирішили:

  1. Враховуючи те, що заходами Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2019 рік, затвердженої рішенням районної ради від 09.04.2019 року №732 (розділ 3) є  очистка каналів від мулу і наносів з метою покращення відводу води з перезволожених площ і забезпечення сталого виробництва сільськогосподарської продукції, захисту населених пунктів від підтоплення, а не очистка русел річок, не погоджувати виділення коштів Савчинській сільській раді  на проведення  меліоративних  робіт, а саме очищення  русла річки Красносілки.

Окрім того, відповідно до чинного законодавства, перед проведенням робіт з очищення русла річки необхідно  провести  процедуру «Оцінка впливу на довкілля», яка потребує додаткових коштів, виділення яких не передбачено Програмою та проводиться орієнтовно в термін від 4 до 5 місяців.

  1. Враховуючи те, що заходами Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2019 рік, затвердженої рішенням районної ради від 09.04.2019 року №732 (розділ 3) є очистка каналів від мулу і наносів з метою покращення відводу води з перезволожених площ і забезпечення сталого виробництва сільськогосподарської продукції, захисту населених пунктів від підтоплення, а не очистка русел річок, не погоджувати виділення коштів  Жвирківській селищній раді на проведення  меліоративних  робіт по очистці русла річки Красносілки.

Окрім того, відповідно до чинного законодавства, перед проведенням робіт з очищення русла річки необхідно  провести  процедуру «Оцінка впливу на довкілля», яка потребує додаткових коштів, виділення яких не передбачено Програмою та проводиться орієнтовно в термін від 4 до 5 місяців.

  1. Погодити виділення коштів на суму 150,0 тис.грн наступним місцевим сільським радам:

– Скоморохівській – на суму 40,0 тис.грн;

– Стенятинській – на суму 70,0 тис.грн;

– Боб’ятинській – на суму 40,0 тис.грн.

  1. 4. Враховуючи, що місцеві ради надали запити про потребу у виділенні коштів на суму 301 398,547 тис.грн на фінансування заходів Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2019  рік,  а на даний час на  фінансування  Програми виділено 500,0 тис.грн, комісії вивчити питання щодо формування першочергового переліку об’єктів, на які  будуть розподілені кошти Програми.

Також запропонувати Острівській сільській раді (враховуючи відсутність у запиті ради фінансової складової (потреби в коштах)), надати інформацію про потребу у виділенні коштів та обсяг робіт, який необхідно виконати за рахунок цих коштів.

Питання щодо погодження виділення коштів Свитазівській,  Корчівській,   Домашівській,  Хлівчанській та Сілецькій сільським радам розглянути на комісії  після вивчення комісією питання щодо  формування першочергового переліку об’єктів, на які  будуть розподілені кошти Програми.

 

Голосували : за – 4 (одноголосно), проти – 0,  утримались – 0.

  1. Розгляд листів та звернень.

 

  1. Лист ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України» м. Львів (від 03.05.2019 №01-253) – щодо підтримання створення науково-виробничих стаціонарів кафедри лісівництва та кафедри ботаніки, деревинознавства та не деревних ресурсів лісу на території Сокальщини.

Слухали: Сенюка А.І., який повідомив, що науковці ДВНЗ «Національного лісотехнічного університету України» протягом останніх 4 років проводять дослідження та обстеження територій, унікальних природних комплексів в межах Сокальського району, які мають увійти в національний природний парк «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара (надалі – Парк). Створення вище вказаних науково-виробничих стаціонарів університету надасть можливість проведення спільних наукових досліджень між університетом та Парком, буде сприяти кращому розвитку природоохоронної справи, науки, забезпечить збереження, інвентаризацію цінних природних комплексів на території Сокальського району.

Сенюк А.І. також повідомив, що заповідання, як метод територіальної охорони природи, на сьогодні залишається головною гарантією збереження генофонду живої природи, унікальних природних екосистем та ландшафтів і є складовою системи забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля.

09 серпня 2018 року в Мінприроди України відбулася нарада щодо створення національного природного парку «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара.

Під час наради було обговорено питання про необхідність активізації роботи щодо збільшення площі земель природно-заповідного фонду Львівської області  та Сокальського району, зокрема до 19,5% в термін до 01.01.2021, як передбачено Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385.

На сьогодні відсоток заповідності на території Львівської області складає 7,2%, а на території Сокальського району – лише 1,98%.

Враховуючи вище сказане, доцільно внести зміни в проект створення Парку в частині створення науково-виробничих стаціонарів  та просити розробників проекту розглянути та вивчити питання щодо збільшення площі проектованого Парку та можливості включення земель охоронних прибережних смуг рік з цінними природними комплексами та біорізноманіттям до  меж проектованого національного природного парку «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара.

Вирішили:

– Проектом створення національного природного парку «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара передбачити облаштування двох стаціонарів для кафедри лісівництва і кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу ДВНЗ «Національного лісотехнічного університету України» з метою організації спільних наукових досліджень біоти та ландшафтів, ведення наближеного до природи лісівництва на Сокальщині з науковим відділом Парку на основі договору про спільну діяльність між проектованим національним природним парком «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара та ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», що, серед іншого, буде включати в себе Сокальський стаціонарний пункт фонового екологічного моніторингу, еколого-освітній візит-центр імені Блаженнішого Любомира Гузара, навчально-польову базу для студентів і аспірантів, розплідник для зубра європейського;

– Доопрацювати та внести зміни до проекту створення національного природного парку «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара, враховуючи результати наради в Мінприроди, розглянути можливість включення земель охоронних прибережних смуг рік з цінними природними комплексами та біорізноманіттям до  меж проектованого національного природного парку;

– Звернутися з проханням до розробника Проекту створення національного природного парку «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара щодо необхідності внесення відповідних змін до Проекту, які викладені вище.

Голосували : за – 4 (одноголосно), проти – 0,  утримались – 0.

 

  1. Лист прокуратури Львівської області (від 03.05.2019 №19-р-19) – щодо надіслання за належністю звернення районної ради щодо перевірки екологічної ситуації в селах Бояничі, Савчин та Гута.

Вирішили: лист взяти до відома.

Голосували : за – 4 (одноголосно), проти – 0,  утримались – 0.

 

  1. Лист Хоробрівської сільської ради (від 22.04.2019 року №129/02-21) – щодо виділення коштів на суму 18 983,49 грн на вишукувальні та проектні роботи для будівництва сонячної електростанції на території Хоробрівської сільської ради.

Слухали: Сенюка А.І, який повідомив, що відповідно до  Програми розвитку альтернативної енергетики на території Сокальського району на 2019-2020 роки (затвердженої рішенням районної ради від 09.04.2019 року №728) передбачено, що розподіл субвенції місцевим радам здійснюється на підставі  розпорядження голови Сокальської РДА за попереднім погодженням розподілу коштів з постійною комісією районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій. На засіданні постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій шляхом голосування визначаються місцеві ради та заходи, на які буде виділено субвенцію місцевим бюджетам.

Вирішили: погодити виділення коштів Хоробрівській сільській раді на суму 18 983,49 грн на вишукувальні та проектні роботи для будівництва сонячної електростанції на території Хоробрівської сільської ради (за рахунок коштів Програми розвитку альтернативної енергетики на території Сокальського району на 2019-2020 роки).

Голосували : за – 4 (одноголосно), проти – 0,  утримались – 0.

Голова постійної комісії                                                            А.І.Сенюк    

 

Секретар  засідання  постійної комісії                                    М.Т.Веклин