Про внесення змін в Регіональну програму протипожежного захисту торфовищ на період 2016-2021 року у Сокальському районі

ПРОЕКТ

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

            _____ сесія  __скликання
            Р І Ш Е Н Н Я

  ____________________2019 року                                               м.Сокаль

 

 

Про внесення змін в Регіональну

програму протипожежного захисту

торфовищ на період 2016-2021 року

у Сокальському районі

 

Відповідно до пункту 16 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій, Сокальська районна рада Львівської області,-

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Внести зміни в Регіональну програму протипожежного захисту торфовищ на період 2016-2021 року у Сокальському районі (затверджену рішенням Сокальської районної ради № 51 від 12.01.2016 року), зокрема:

1.1.Абзац другий розділу 3 «Визначення відповідальних виконавців рограми» доповнити текстом:

«Сокальська районна державна адміністрація, установи, організації замовники та виконавці робіт».

1.2.Абзац перший розділу 4 «Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  обсягів та    джерел  фінансування,  терміни виконання Програми» текстову частину викласти в наступній редакції:

«Порядок фінансування робіт передбачає перерахування коштів Сокальській райдержадміністрації з подальшим фінансуванням виконавців робіт, субвенції місцевим бюджетам, як замовникам виконання робіт.

1.3.Додатки 1, 2, 3 до Програми викласти в новій редакції, що додаються.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.

  

Голова районної ради                                              Микола Пасько

додаток до проекту рішення Програми