Програма «Національно-патріотичного,   військово-спортивного виховання та підготовки молоді   до служби в Збройних силах України на 2017– 2020 роки»

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХVІІ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я  №724

  09  квітня   2019 року                                                                    м.Сокаль

 

Про внесення змін до  Програми

«Національно-патріотичного,  

військово-спортивного виховання

та підготовки молоді   до служби в

Збройних силах України на 2017– 2020 роки»

 

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», п.3.2 Указу Президента України №334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Указу Президента України №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки», Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року №641, Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №845 від 17.10.2018 року, постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року №1770 «Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово – технічних спеціальностей», ст. 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська районна рада Львівської області, –

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до Програми «Національно-патріотичного, військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України на 2017 – 2020 роки», затвердженої рішенням сесії районної ради №351 від 06.07.2017 року, виклавши Додатки 1-3 до Програми у новій редакції, що додаються.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку та на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

 

Голова районної ради                                      Микола Пасько

 

 

Додаток 1 до Програми

 «Національно-патріотичного, військово-спортивного

 виховання та підготовки молоді до служби в

 Збройних силах України на 2017– 2020 роки»

ПАСПОРТ

 Програми  «Національно-патріотичного, військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України на 2017– 2020 роки»  

на 2019р.

 

 1. Ініціатор розроблення програми : Сокальський РВК, відділ освіти Сокальської РДА, Сокальський РМК
 2. Дата, номер документа про затвердження програми: рішення № 351 ХІХ сесії  VІІ скликання Сокальської районної ради від 30 червня 2017р.
 3. Розробник програми: КУ СРР ЛО «ЦОЗО»
 4. Відповідальний виконавець програми: Сокальський районний методичний кабінет (методист Є.М.Матвіїв), КУ СРР ЛО «ЦОЗО»
 5. Учасники програми: Сокальський районний методичний кабінет, учні ЗЗСО району.
 6. Термін реалізації програми: 2019р.

7.1. Етапи виконання програми  (для довгострокових програм)  ________

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. грн., всього                146,128   на 2019 рік

у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету            146,128 тис.грн на 2019 рік

коштів інших джерел  (вказати)

 

Керівник установи –
головного розпорядника
коштів

Голова Сокальської  РДА                                                    А.П.Дяченко

                                                    

Відповідальний
виконавець Програми   

Директор КУ СРРЛО  «ЦОЗО»                                     М.І.Мисак                                   

 

 

Додаток 2 до Програми

 «Національно-патріотичного, військово-спортивного

 виховання та підготовки молоді до служби в

 Збройних силах України на 2017– 2020 роки»

 

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування *

Програма «Національно-патріотичного, військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби

 в Збройних силах України на 2017 – 2020 роки»  

 тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік 20 18 рік 20 19 рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 25,0 100,0 146,128   271,128
у тому числі          
обласний бюджет          
районний  бюджет** 25,0 100,0 146, 128   271,128
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**          
кошти небюджетних джерел**          

 

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

 

 

 

              Заступник голови  районної ради                                                          Василь Бойко      

 

Додаток 3 до Програми

 «Національно-патріотичного, військово-спортивного

 виховання та підготовки молоді до служби в

 Збройних силах України на 2017– 2020 роки»

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової програми*

Програма

«Національно-патріотичного, військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України на 2017 – 2020 роки» 

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.
2019 рік***
1 Завдання 1

Проведення щорічного патріотичного заходу «Свято Героїв»

Оплата добових керівників команд та суддів, харчування учнів, нагородження переможців Затрати -28,768 тис. грн КУ СРР ЛО «ЦОЗО» Районний  бюджет 28,768 Проведення районного патріотичного заходу «Свято Героїв»
Продукту: Харчування учнів учасників свята (23 команди х 24 учні х 24,00 грн = 13248,00 грн)

Добові керівників (23 ком. х 2 вчителя х 60,00= 2760,00 грн.)

Добові суддям (10 чол. х 60,00грн.= 600,00 грн.) канцтовари 1000,00 грн. нагородження учасників та переможців 11160,00 грн.

Ефективності  – на команду 1,250 тис. грн
Якості – 100%
2 Завдання 2

Проект «Стежками Героїв Сокальщини»

(у співпраці з МО «Пласт-НСОУ»)

– Дослідницькі експедиції;

– Створення інтерактивної карти;

– Виготовлення друкованої продукції;

– Проведення інтелектуальних  ігор патріотичної тематики з історії Сокальщини у форматі «Що? Де? Коли?»

– Військово-патріотична теренова гра  ім. В. Сидора-Шелеста у Спасові;

– Пішохідний рейд Сокаль-Варяж-Гута (стрілецький вишкіл);

–  Військово-патріотична спартакіада ім І.Климіва-Легенди у Сільці;

– Історико-краєзнавча акція «Повстанська ватра» на території спалено села Іваньки

Затрати – 117, 360 тис.грн

 

КУ СРР ЛО «ЦОЗО» Районний  бюджет 117, 360 Проведення  проекту «Стежками Героїв Сокальщини»

 

Виготовлення друкованої продукції, виготовлення банера, придбання автономної активної акустичної

Продукту:

Перевезення учасників акцій автобусом «Школярик» в межах Сокальського району (3 виїзди) =  6000,00 грн.

Добові керівників, організаторів, суддів

(40 х 4 дні х 60грн) = 9600,00 грн.

Харчування учасників акцій

(60 х 4 дні х 24грн) = 5760,00 грн.

Канцтовари: 4000,00 грн.

Інвентар для акцій (оренда, купівля): 5000,00  грн.

Нагородження учасників: 36000,00 грн.

Друкована продукція (буклети, календарі): 30000,00 грн.

Виготовлення банера: 1000,00 грн.

Придбання автономної активної акустичної системи:  20000,00 грн.

Ефективності –1 акція 14,670 тис, грн.
 Якості-100%
Разом на Програму   146,128  

 

           Заступник  голови  районної ради                                                          Василь Бойко