Програма пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2019 році

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХVІІ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я №741 

09 квітня 2019 року                                                                       м.Сокаль

 

Про затвердження Програми пропагування

Сокальського району на території  України

та за кордоном: культурний розвиток

Сокальського району у 2019 році

 

Відповідно до п. 16 ч.1 ст. 43 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Сокальська районна рада Львівської області, –

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Програму пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2019 році, що додається.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, туризму та духовного розвитку.

                         Голова районної ради                                                            Микола Пасько

 

ПРОГРАМА

пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2019 році

 

1.Загальні положення

          Станом на 01.01.2019р. в Сокальському районі проводиться значна кількість фестивалів, конкурсів високого професійного рівня, що потребують фінансового забезпечення для реалізації.

Програма передбачає збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в районі, розвиток культурних традицій району, організацію та популяризацію фестивалів та конкурсів, відновлення та пропагування національних звичаїв та обрядів, організацію масового відпочинку та культурного обслуговування населення.

Культурне обслуговування населення здійснюють творчі колективи району. В конкурсах беруть участь учасники з різних регіонів України різноманітних вікових категорій.

Наявність даної Програми у 2019 році дасть можливість удосконалити реалізацію та проведення заходів.

 1. Мета та основні завдання Програми

Основною метою Програми є відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю.

Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери, незалежно від форм власності, підпорядкування та правового статусу закладів культури, творчих колективів, об’єднань.

Розвиток культури в районі базується на таких засадах:

– відродження української та інших національних культур, збереження культурних традицій району;

– проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів нашого краю;

– естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

– збільшення обсягів видатків на розвиток культурних проектів;

Викладені вище концептуальні основи та завдання визначають характер Програми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2019 році.

 1. Основні заходи Програми:
 • концертно-гастрольна діяльність в Україні та за кордоном, організація районних, обласних, міжнародних заходів, конкурсів, фестивалів, а саме: «Мамині зіроньки», Свято національної пам’яті «Іваньки – трагедія і героїзм», Європейські Дні Добросусідства, Гута-Фест, Свято до Дня Святого Миколая;
 • культурно-просвітницька робота, аматорська та професійна творчість;
 • організація дозвілля населення;
 • пошук та підтримка обдарованої молоді;
 • співпраця з діаспорою з США, Канади, Австралії;
 • співпраця з громадськими організаціями, що ведуть діяльність з міжнародної співпраці.
 1. Фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми має здійснюватись в напрямах діяльності органів виконавчої влади щодо розвитку культури, розпорядженнями голови адміністрації.

 1. Порядок фінансування

Розпорядником коштів по даній програмі є відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації.

Відповідно до рішення сесії Сокальської районної ради,голова Сокальської райдержадміністрації видає розпорядження про фінансування.

Кошти, надані згідно Програми, використовуються на придбання та виготовлення подарунків, сувенірної продукції, виготовлення інформаційної рекламної, друкованої продукції, транспортні перевезення, виготовлення книги, буклетів, оплату за концерт, організацію прийому офіційних делегацій, оренду сцени, облаштування сцени, оренду біотуалетів, послуги з оренди звукового та світлового обладнання, облаштування території згідно затверджених кошторисів.

Основним джерелом фінансування Програми є кошти районного бюджету, передбачені на реалізацію її заходів, відповідно до плану фінансового забезпечення виконання заходів Програми на рік та кошти з інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством України.

 1. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми сприяє:

 • підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті району за межами України;
 • покращення культурного обслуговування населення;
 • розвитку культурних традицій, звичаїв та обрядів району;
 • реалізації обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів та фестивалів;
 • пропагування культури Сокальщини в Україні та за кордоном.

 

Додаток 1 до Програми пропагування

Сокальського району на території

України та за кордоном: культурний розвиток

Сокальського району у 2019 році

 

ПАСПОРТ

Програми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2019 році

 

 1. Ініціатор розроблення програми: відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації.
 2. Дата, номер документа про затвердження програми _______________

_____________________________________________________________

 1. Розробник програми: Сокальська районна державна адміністрація, відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації.
 2. Співрозробники програми: Сокальська районна рада.
 3. Відповідальний виконавець програми: Сокальська районна державна адміністрація, відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації.
 4. Учасники програми: Сокальська районна державна адміністрація, Сокальська районна рада, відділ з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської райдержадміністрації.
 5. Термін реалізації програми: протягом 2019 року.
 6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн., всього: 150,0.

8.1. коштів районного бюджету: 150,0тис.грн.

 

 

Голова Сокальської

районної державної адміністрації             ___________ А.П.ДЯЧЕНКО

 

Головний спеціаліст відділу з питань

культури, охорони культурної спадщини,

туризму та релігій

районної державної адміністрації             _________ У.Р. ОСМІЛОВСЬКА

 

Додаток 2 до Програми пропагування

Сокальського району на території

України та за кордоном: культурний розвиток

Сокальського району у 2019 році

 

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання

 Програми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2019 році в цілому та за роками з визначенням джерел фінансування

                                                                                                                                              тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2019 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 150,0 150,0
у тому числі    
обласний бюджет
районний бюджет 150,0 150,0

 

Заступник голови районної  ради                                         Василь Бойко

 

Додаток 3 до Програми пропагування

Сокальського району на території

України та за кордоном: культурний розвиток

Сокальського району у 2019 році

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників Програми пропагування Сокальського району на території України та за кордоном: культурний розвиток Сокальського району у 2019 році

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2019 рік***
1. Завдання Організація та проведення районних, обласних, міжнародних фестивалів Захід 1

Міжнародний фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Мамині зіроньки»,

Придбання подарунків; виготовлення друкованої продукції; транспортні перевезення учасників, організація прийому офіційних делегацій,

35,0

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення міжнародного фестивалю-конкурсу дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Мамині зіроньки», 35,0 тис.грн   районний бюджет 35,0

Придбання та виготовлення подарунків; виготовлення друкованої продукції; транспортні перевезення учасників, організаціяприйому офіційних делегацій,

35,0

Виявлення обдарованих дітей та молоді. Пропагування українського вокального мистецтва (народний спів, класичний спів, естрадний спів) в Україні та за кордоном
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу,35,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
    Захід 2

«Гута Fest»

Організація та проведення фестивалю

20,0

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення ГутаFEST, 20,0 тис.грн   районний бюджет 20,0

Організація та проведення фестивалю

20,0

Розвиток культурних традицій, звичаїв та обрядів району
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу,20,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
    Захід 3

Свято національної пам’яті «Іваньки – трагедія і героїзм», Виготовлення книги С.Івасейко «З вогню і крові»; виготовлення буклетів;

послуги з оренди звукового та світлового обладнання;

облаштування території; перевезення мистецьких колективів,

68,0

затрат: обсяг витрат на  проведення заходів зВшанування пам’яті жителів спаленого села Іваньки, 68,0 тис.грн   районний бюджет 68,0

Виготовлення книги С.Івасейко «З вогню і крові»(300 примірників); виготовлення буклетів;

послуги з оренди звукового та світлового обладнання; облаштування території;

оренда біотуалетів; перевезення мистецьких колективів,

68,0

 

Вшанування пам’яті жителів спаленого села Іваньки, що знаходиться на межі Сокальського та Жовківського районів, а також похованих у братській могилі воїнів УПА
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу,68,0 тис.грн.
якості: виконання плану заходів, 100%
    Захід 4

Європейські Дні Добросусідства (на тимчасовому МПП «Стаївка-Корчмин»)

Виготовлення інформаційної, рекламної, друкованої продукції,

оплата сувенірів,

оренда сцени,

облаштування сцени,

оплата концерту колективів,

організація прийому офіційних делегацій,

24,0

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення Європейських Днів Добросусідства (на тимчасовому МПП «Стаївка-Корчмин»), 24,0 тис.грн   районний бюджет 24,0

Виготовлення інформаційної, рекламної, друкованої продукції,

оплата сувенірів,

оренда сцени,

облаштування сцени, оренда біотуалетів, оплата концерту колективів,

організація прийому офіційних делегацій,

24,0

Налагодження партнерських відносин між Україною і Польщею.

Релігійний, культурно-пізнавальний, паломницький туризм, обмін культурно-мистецьким досвідом

продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу,

24,0 тис.грн

якості: виконання плану заходів, 100%
2. Завдання

Організація та проведення культурних заходів

Захід 1

Свято до Дня Святого Миколая

Придбання подарунків,

3,0

затрат: обсяг витрат на організацію та проведення свята 3,0 тис.грн.   районний бюджет 3,0

Придбання подарунків,

3,0

Привернення уваги кожного учасника заходу до наслідування прикладу діянь Миколая Чудотворця. Організація святкової атмосфери з подарунками та вітаннями від Св. Миколая
продукту: кількість проведених заходів, 1 од.
ефективності: вартість одного заходу, 3,0 тис.грн
якості: виконання плану заходів, 100%
Усього на етап або на програму:   150,0  

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

      Заступник голови районної ради                                                                                              Василь Бойко