Програма по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2019 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХVІІ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я №731 

09  квітня   2019 року                                                                   м.Сокаль

 

 

Про внесення змін до Програми

по збереженню об’єктів культурної

спадщини Сокальського району на 2019 рік

 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», доручень та листів Львівської обласної державної адміністрації, враховуючи висновки постійної комісії районної ради  з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва, Сокальська районна рада Львівської області, –

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до Програми по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2019 рік, затвердженої рішенням  Сокальської районної ради від 21 грудня 2018 року № 696, виклавши  план заходів та обсяги фінансування Програми, Додатки 1, 2, 3 до Програми в новій редакції, що додаються.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва. 

                         Голова районної ради                                         Микола Пасько

 

ПЛАН

 ЗАХОДІВ ТА ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

на 2019 рік

 

п/п

РДА і МВК  Місцева програма охорони культ. спадщ. Перелік заходів,

передбачених програмою

Кошти місцевих бюджетів (тис. грн.) Кошти обласного бюджету (тис. грн.)  
1 2 3 4 5 6  
1 Сокаль ський  район Со    «Програма по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2019 рік»

 

Виготовлення пам’яткоохоронної документації на пам’ятки архітектури (паспортизація) 48,00 районний бюджет  
2 Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці арх. Житловий  будинок на вул. Міцкевича, 5 в м.Сокаль  (пам. арх. місц. знач. 1905р., мур. (казначейство) 500,00 районний бюджет  
3 Реставрація  пам’ятки архітектури  національного значення – дерев”яна  церква Св. Косми та Даміана 1862р.-(ох.№130031-Н) у с.Цеблів  Сокальського району Львівської області  1035,00

районний бюджет

2415,00

обласний бюджет

Реставрація церкви Св.Івана Богослова в с. Фусові, Сокальського району, Львівської області (пам»ятка архітектури  національного значення 1782р.,  (ох. №497/1дер.)

 

654,21

районний бюджет

 

1527,00 обласний бюджет
4
5 Реставрація    пам’ятки архітектури ХVI ст. Церкви Св.Миколая в м.Сокалі (першочергові  реставраційні роботи) 50,0

районний бюджет

       

Всього

 

2 287,21

 

 3 942,00

 

 

Додаток 1 до Програми по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2019 рік

 

 

ПАСПОРТ 

Програми  по збереженню об’єктів  культурної спадщини  Сокальського  району на   2019 рік

 

 1. Ініціатор розроблення програми відділ   містобудування   та   архітектури Сокальської    райдержадміністрації
 2. Дата, номер документа про затвердження програми __Рішення Сокальської районної   ради   від   21   грудня   2018   року   № 696
 3. Розробник програми _ Сокальська районна   державна   адміністрація _
 4. Співрозробники програми _ відділ містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації_
 5. Відповідальний виконавець програми відділ   містобудування   та архітектури    Сокальської   райдержадміністрації  
 6. Учасники програми _Львівська обласна рада, Сокальська районна рада,  Сокальська   райдержадміністрація,    відділ містобудування та архітектури   Сокальської   райдержадміністрації   та  органи місцевого самоврядування_
 7. Термін реалізації програми       ____2019 рік_______________________

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)            ______________________________

 1. Загальний обсяг фінансових
  ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. грн., всього, ____6 229,21 тис.грн________.________
  у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету        _________ 2 287,21тис. грн._________
коштів інших джерел  (вказати)          ___обласний бюджет –  3 942,00 тис. грн.,

 

 

Голова  Сокальської 

райдержадміністрації                               _________________         А.П. Дяченко

 

Начальник відділу містобудування 

та архітектури,

головний архітектор району               __________________          М. Й. Баралус

 

Додаток 2 до Програми по збереженню об’єктів культурної спадщини

 Сокальського району на 2019 рік

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування *

Програма  по збереженню об’єктів  культурної спадщини  Сокальського  району на   2019 рік

                                                                                                                                                                                тис.грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2019 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 6 229,21  
у тому числі    
обласний бюджет 3 942,00  
районний  бюджет** 2 287,21  
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**  
кошти небюджетних джерел** (кошти громади)  

 

                                Заступник голови районної ради                                              Василь Бойко

 

 

Додаток 3 до Програми по збереженню об’єктів культурної спадщини

 Сокальського району на 2019 рік

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової програми*

Програма по збереженню об’єктів  культурної спадщини  Сокальського  району на   2019 рік

 

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
20 19 рік***
1. Завдання

 

Виготовлення пам’яткоохоронної документації

Захід

 

Паспортизація пам’яток архітектури

 

затрат, 48,0 тис. грн..    рай. бюджет

обл. бюджет

      48,00

        0,00

Отримання вихідних документів для обліку, визначення стану об’єктів та прийняття рішень щодо їх порятунку Підготовка охоронних договорів
продукту,

7 паспортів

     
ефективності, сер. вартість 6,86 тис. грн Виготовлення вихідних документів для прийняття рішень по ремонту та реставрації об’єктів    
якості, 100% 100% фахове обстеження об’єктів    
2. Завдання

 

Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці арх.. Житловий  будинок на вул. Міцкевича, 5 в м.Сокаль  (пам. арх. місц. знач. 1905р., мур. (казначейство)

Захід

 

Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці арх.. Житловий  будинок на вул. Міцкевича, 5 в м.Сокаль  (пам. арх. місц. знач. 1905р., мур. (казначейство)

затрат 500,00 тис. грн.   рай. бюджет

обл.. бюджет

 500,00

     0,00

Приведення до належного стану  та збереження об’єкта
продукту 1 об’єкт Реставраційний ремонт фасадів будівлі    
ефективності вартість –  500,00 тис. грн      
Якості 50% Приведення до належного стану пам’ятки    
3 Завдання

 

Реставрація  пам’ятки архітектури  національного значення – дерев’яна  церква Св. Косми та Даміана 1862р.-(ох.№130031-Н) у с.Цеблів  Сокальського району Львівської області

 

Захід

 

Реставрація  пам’ятки архітектури  національного значення – дерев’яна  церква Св. Косми та Даміана 1862р.-(ох.№130031-Н) у с.Цеблів  Сокальського району Львівської області

затрат

3 450,00 тис. грн.

  рай. бюджет.

обл.  бюджет

 1035,00

 2415,00

 

Проведення реставрації з метою збереження об’єкта
продукту,

1 об’єкт

Реставрація церкви

Св. Косми і Даміана

   
ефективності, вартість – 3450.00 тис. грн      
Якості 100% Приведення до належного стану пам’ятки та максимальне відтворення  автентичного вигляду

 

   
 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

Реставрація церкви Св.Івана Богослова в с. Фусові, Сокальського району, Львівської області (пам’ятка архітектури  національного значення 1782р.,  (ох. №497/1дер.)

 

 

 

 

 Захід

 

Реставрація церкви Св.Івана Богослова в с. Фусові, Сокальського району, Львівської області (пам’ятка архітектури  національного значення 1782р.,  (ох. №497/1дер.)

Затрат 2181.21тис.грн   рай. бюджет

обл. бюджет

    654.21

  1527.00

Проведення реставрації з метою збереження об’єкта
Продукт

1 об’єкт

Реставрація церкви

Св. Ів .Богослова

   
ефективності вартість – 2181.21

тис, грн

     
Якості 100% Приведення до належного стану пам’ятки та максимальне відтворення  автентичного вигляду    
 

 

 

 

 

5

 

Завдання

 

Реставрація    пам’ятки архітектури ХVI ст. Церкви Св.Миколая в м.Сокалі (першочергові  реставраційні роботи)

 

 

 

 

 

 

Захід

 

Реставрація    пам’ятки архітектури ХVI ст. Церкви Св.Миколая в м.Сокалі (першочергові  реставраційні роботи)

 

 

 

 

 

Затрат

50,00 тис.грн.

 

 

 

рай. бюджет 50,00

  0,00

Проведення реставрації з метою збереження об’єкта

 

 

Продукт

1 об’єкт

 

Реставрація церкви

Св. Миколая

   

 

 

ефективності вартість – 50.00

тис, грн.

     
Якості 5 % Приведення до належного стану пам’ятки та максимальне відтворення  автентичного вигляду    
Усього на етап або на програму:

 

  6 229,21  

 

                              Заступник голови районної ради                                              Василь Бойко