Програма „Майданчик з тренажерним обладнанням” на 2019 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХVІІ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я №738

  09  квітня   2019 року                                                                        м.Сокаль

Про затвердження районної Програми „Майданчик з

тренажерним обладнанням” на 2019 рік

На виконання п.2.3.2 «Формування здорового способу життя та розвиток сфери охорони здоров’я» стратегічної цілі 5.2 «Якість життя» Стратегії розвитку Львівщини на період до 2020 року, а також відповідно до Указу Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 548-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»; з метою подолання  невідповідності сучасним вимогам оснащення майданчиків для занять спортом усіх верств населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку, зокрема в сільській місцевості,  керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновок постійних комісій з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення і з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Сокальська районна рада Львівської області, –

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити районну Програму „Майданчик з тренажерним обладнанням” на 2019 рік (далі – Програма), що додається.
 2. Установити, що фінансування Програми здійснюється з районного та місцевих бюджетів, а також за рахунок позабюджетних коштів, не заборонених законодавством.
 3. Доручити фінансовому управлінню райдержадміністрації (Г. Леонова) забезпечити фінансування Програми.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення (І. Макачка) і зпитань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій (В. Пограничний).

 

                                 Голова районної ради                                          Микола Пасько

 

Затверджено

Голова Сокальської районної державної адміністрації

 

______________ А. ДЯЧЕНКО

 

«__» __________ 2019 р.

МП

 

 

 

Затверджено

Рішенням   сесії  Сокальської  районної ради  Львівської області

№_____ від «____»_________2019 р.

Голова Сокальської районної ради

 

________________ М.ПАСЬКО

«__» __________ 2019 р.

МП

 

 ПРОГРАМА

«Майданчик з тренажерним обладнанням»

 на 2019 рік

 

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій

Сокальської районної ради

_______________ Пограничний В.І.

«__» __________ 2019 року

Погоджено

Голова постійної комісії

з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення Сокальської районної ради

________________ Макачка І.П.

«__» __________ 2019 року

 

Погоджено

Начальник відділу житлово-комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури

Сокальської районної

державної адміністрації

________________ Шевчук С.П.

«__» ________ 2019 року

 

 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Сокальської районної

державної адміністрації

_________________ Леонова Г.С.

«__» ________ 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Сокаль

2019 рік

 

Начальник відділу молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації

_______________ Копейка М.В.

«__» __________ 2019 року

 

 

 

Загальні положення

Районну програму «Майданчик з тренажерним обладнанням»
на 2019 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до Законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про місцеві державні адміністрації», операційної цілі 2.3 «Розвиток особистості», стратегічної цілі 2. «Якість життя» Стратегії розвитку Львівської області  на період до 2020 року, а також відповідно до Указу Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 548-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація».

Реалізація державної політики у сфері фізичної культури та спорту в районі впродовж останніх років зумовила позитивні зміни, зокрема щодо покращення матеріально-технічної бази.

Проте стан матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту за місцем проживання, навчання  та в місцях масового відпочинку населення району потребує покращення. Рівень забезпечення населення, зокрема сільського, сучасними спортивними майданчиками (із розрахунку на 10 тис. осіб) в 5-6 разів нижчий за соціальні норми. Понад 70 відсотків існуючих спортивних майданчиків на території району не відповідають сучасним вимогам.

Дана Програма діє на території району третій рік.

Упродовж 2019 року передбачається облаштувати у населених пунктах району 3 (три) сучасні спортивні майданчики з тренажерним обладнанням з урахуванням потреб населення в послугах фізичної культури і спорту.

Основні завдання і мета Програми

Основною метою Програми є зміцнення здоров’я населення шляхом створення умов для організації занять фізичною культурою та спортом в місцях проживання,  масового відпочинку населення та навчання, формування потреби здорового способу життя.

Основними завданнями Програми є:

 • створення та вдосконалення необхідних умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем проживання, навчання та у місцях масового відпочинку населення на сучасних тренажерних майданчиках;
 • сприяння поліпшенню фізичної підготовленості населення всіх вікових категорій, організації змістовного дозвілля, профілактики правопорушень, шкідливих звичок тощо;
 • сприяння соціально-економічному розвитку та спортивної інфраструктури, утвердження авторитету району в області та в Україні;
 • забезпечити будівництво та облаштування майданчиків з тренажерним обладнанням за підтримки райдержадміністрації, районної ради та місцевих рад, належне їх обладнання та використання за призначенням.

Заходи щодо реалізації Програми

Узагальнення та опрацювання поданих запитів щодо встановлення майданчиків з тренажерним обладнанням у відповідних населених пунктах району здійснюються відділом молоді та спорту райдержадміністрації.

Заходи щодо реалізації Програми передбачають:

 • моніторинг розташування та затвердження місць облаштування майданчиків з тренажерним обладнанням у 2019 році;
 • придбання тренажерного обладнання для облаштування майданчиків;
 • визначення стану попередньої готовності для проведення встановлення обладнання;
 • встановлення тренажерного обладнання;
 • проведення контролю за роботою з встановлення тренажерного обладнання.

 

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок консолідованих коштів районного та інших місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

З районного бюджету виділятимуться кошти на придбання  тренажерного обладнання для відкритих спортивних майданчиків.

З місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством виділятимуться кошти на встановлення закладних для тренажерів, доставку і монтаж тренажерного обладнання.

Відповідно до поданих органами місцевого самоврядування району клопотань для облаштування дитячих ігрових майданчиків кошти програми розподілити:

 • Хлівчанська сільська рада – 60 000 грн;
 • Домашівська сільська рада – 60 000 грн;
 • Карівська сільська рада – 60 000 грн.

 

Організаційне забезпечення Програми

З метою виконання завдань Програми передбачається, що витрати з проведення підготовчих робіт, благоустрою прилеглої території відповідно до визначених технічних вимог, здійснюються за кошти місцевих бюджетів або за рахунок інших залучених джерел, не заборонених чинним законодавством.

Передбачені в районному бюджеті кошти спрямовуватимуться у вигляді субвенцій місцевим бюджетам  для  придбання тренажерного обладнання для відкритих спортивних майданчиків за умови повного виконання робіт, зазначених у абзаці першому цього розділу.

Визначення місць розташування майданчиків, що встановлюватимуться на території району, здійснюється на підставі відповідних запитів та звернень виконкомів міських, селищних, сільських рад за  погодженням із постійною комісією районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення та  з відділом молоді та спорту райдержадміністрації з урахуванням таких критеріїв:

 • доступність земельної ділянки, на якій встановлюється майданчик;
 • щільність населення на відповідній адміністративно-територіальній одиниці району;
 • стан попередньої підготовки та фінансового забезпечення для проведення робіт.

Зміна визначеного місця розташування майданчика протягом 2019 року здійснюється за запитами та зверненнями голів місцевих рад за наявності достатніх підстав, за умови підтримки такої пропозиції більшістю голосів членів постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення та  відділу молоді та спорту райдержадміністрації.

Відповідальність за утримання та експлуатацію облаштованих майданчиків та їхнє використання покладається на місцеві органи виконавчої влади та балансоутримувачів, визначених в установленому порядку.

Майданчики, облаштовані відповідно до Програми, не підлягають відчуженню (приватизації) або перепрофілюванню згідно із Законом України “Про фізичну культуру і спорт”.

Місцеві органи виконавчої влади забезпечують відведення земельної ділянки та передбачають вільний доступ для занять на облаштованих майданчиках усіх бажаючих,  а балансоутримувачі збудованих майданчиків – безпеку та організований порядок проведення спортивно-масової роботи.

Контроль за функціонуванням майданчиків покладається на місцеві органи виконавчої влади та балансоутримувачів, визначених в установленому порядку.

Очікувані результати реалізації Програми

Виконання Програми дасть можливість:

 • збільшити кількість осіб, охоплених регулярними фізкультурно-оздоровчими заняттями в районі та кількість інструкторів фізкультурно-масової роботи на місцях (в тому числі і на громадських засадах);
 • забезпечити сталий розвиток спортивної інфраструктури, як одного зі складових пріоритетів соціально-економічного розвитку району;
 • створити умови для забезпечення проведення змістовного, активно-рухового дозвілля населення, передовсім дітей і підлітків у населених пунктах району, особливо у період канікул, вільний від навчання час та, як наслідок – зниження рівня кримінальної злочинності у молодіжному середовищі;
 • поліпшити стан фізичної культури та фізичного виховання у закладах освіти, на підприємствах, за місцем проживання громадян та у місцях масового відпочинку населення;
 • підвищити рівень фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в соціально-побутовій сфері, серед сільського населення, ветеранів, інвалідів;
 • підвищити рівень та якість забезпечення населення спортивними спорудами;
 • збільшити відсоток населення, яке охоплене фізкультурно-масовою роботою.

Координація та контроль за реалізацією Програми

Координація та контроль за реалізацією Програми покладається на відділ молоді та спорту райдержадміністрації.

Місцеві органи виконавчої влади подають інформацію про виконання Програми відділу молоді та спорту райдержадміністрації до 1 грудня.

Відділ молоді та спорту райдержадміністрації подає узагальнену інформацію про стан реалізації Програми до 15 грудня.

Прикінцеві положення

Внесення змін і доповнень до Програми здійснюється на підставі подання районної державної адміністрації за зверненням відділу молоді та спорту райдержадміністрації.

Додаток 1

 «Майданчик з тренажерним

обладнанням» на 2019 рік

 

Паспорт районної

Програми „Майданчик з тренажерним обладнанням” на 2019 рік

 

 1. Ініціатор розробки програми: відділ молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації.
 2. Дата, номер документа про затвердження програми: рішення районної ради від ___________________________ ««Про затвердження районної програми «Майданчик з тренажерним обладнанням» на 2019 рік».
 3. Розробник програми: відділ молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації.
 4. Співрозробники Програми: місцеві ради Сокальського району.
 5. Відповідальний виконавець програми: відділ молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації.
 6. Учасники програми: відділ молоді та спорту Сокальської райдержадміністрації, місцеві ради Сокальського району.
 7. Термін реалізації програми: 2019 рік.
 8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: районний бюджет, бюджети міст, селищної та сільських рад.
 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

180 000 грн.;

9.1 в тому числі :

– кошти обласного бюджету: ———–

– кошти районного бюджету: 180 тис. грн.

– кошти місцевих бюджетів.

 

Начальник відділу

молоді та спорту                                                           Мар’яна Копейка

 

Додаток 2  до Програми

«Майданчик з тренажерним обладнанням» на 2019 рік

 

Ресурсне забезпечення районної (бюджетної) програми

 “Майданчик з тренажерним обладнанням” на 2019 рік

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2019 рік Усього витрат на виконання Програми
Усього, 180,0 180,0
у тому числі  
обласний бюджет  
районні, міські  (міст обласного підпорядкування)  бюджети 180,0 180,0
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування*
кошти небюджетних джерел

* Виконання програми також передбачає співфінансування з бюджетів міст, селищних та сільських рад.

 

Заступник голови районної ради                                                                           Василь Бойко

 

Додаток 3 до Програми

«Майданчик з тренажерним обладнанням» на 2019 рік»

Перелік завдань, заходів та показників районної Програми “Майданчик з тренажерним обладнанням” на 2019 рік

 

2019
№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікува

ний результат

роки обсяги, тис. грн
1.

 

 

 

 

 

Облаштування спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням 1. Забезпечити будівництво та облаштування спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням, термін експлуатації яких перевищує 10 років, за підтримки райдержадміністрації та місцевих рад міст району, селищ та сіл, належне їх обладнання та використання за призначенням.

 

Показник затрат –  обсяг видатків на облаштування спортивних майданчиків – в межах бюджетних призначень

 

Показник продукту – кількість майданчиків, які будуть облаштовані –  3 шт

 

Показник ефективності –  

середня вартість спортивного майданчика з тренажерним обладнанням – 60 тис грн.

Показник якості – забезпечення населених пунктів Сокальського району спортивними майданчиками

місцеві ради Сокальського району,

відділ молоді та спорту Сокальської районної державної адміністрації

2019

 

 

180,0

 

 

Збільшити кількість осіб, охоплених регулярними фізкультурно-оздоровчими заняттями в районі та кількість інструкторів фізкультурно-масової роботи    (в тому числі і на громадських засадах)
Разом у 2019 році 180,0  
Усього на Програму

 

                     Заступник голови районної ради                                                  Василь Бойко