Програма покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району на 2019 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ХХХVІІ сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я 723

09  квітня   2019 року                                                                        м.Сокаль

 

Про  затвердження Програми покращення

ефективності використання нерухомого

майна та земельних ділянок, що належать

до спільної комунальної власності

територіальних громад Сокальського

району на 2019 рік

 

Відповідно пункту 16 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва, Сокальська районна рада  Львівської області,-

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району на 2019 рік (далі – Програма), що додається.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та  підприємництва.

 

                     Голова  районної  ради                                                    Микола Пасько

Затверджено                                            Затверджено
Голова                                                             Рішенням   сесії  Сокальської районної

Сокальської районної                                    ради  Львівської області

державної адміністрації                                №_____  від «___»___________ 2019 р.

Голова Сокальської районної ради

 

______________ А.Дяченко                   ________________ М.Пасько

«__» __________ 2019р.                            МП
МП

 

 

ПРОГРАМА

покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району на 2019 рік

 

 

Погоджено                                                         Погоджено

Голова постійної комісії   з питань                        Голова постійної комісії  з питань

бюджету, соціально- економічного                       промисловості, інфраструктури,

розвитку та інвестицій                                           комунального майна   та підприємництва

Сокальської  районної ради                                   Сокальської районної ради

 

 

_______________ В.Пограничний                       ________________ О.Солодяк

«__» __________ 2019 р.                                           «____» __________ 2019 р.

 

Погоджено                                                           Погоджено

Начальник відділу житлово-   Начальник фінансового управління
комунального господарства, цільових                   Сокальської районної державної

програм та    розвитку інфраструктури                  адміністрації

Сокальської районної державної

адміністрації     ______________________ Г.Леонова
_____________________ С. Шевчук

«__» ________ 2019 р.                                                «__» ________ 2019 р.

 

 

Голова Сокальської районної ради

Львівської області

 

_____________________М.Пасько
«__» ________ 2019 р

 

Сокаль-2019

 

 1. Загальні положення 

Програма покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району на 2019 рік (далі – Програма) визначає основну мету, завдання, засоби реалізації функцій з управління об’єктами нерухомого майна та земельними ділянками, на яких дане майно розміщене,  а також порядок їх фінансування. Розробляється  відділом управління комунальним майном Сокальської районної ради (далі – Відділ управління), затверджується Сокальською районною радою.

Головним розпорядником коштів на реалізацію Програми є Сокальська районна  рада.

Загальна сума коштів, призначених на реалізацію Програми складає – відповідно до фінансового ресурсу, виділеного у районному бюджеті.

Відносини, що виникають у процесі реалізації функцій Програми та  не регламентовані Програмою, регулюються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», діючим законодавством з питань майна, приватизації, оренди, власності, нормативними актами Фонду державного майна України, рішеннями районної ради.

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Існує ціла низка негативних факторів, що впливають на ефективність використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району,  зокрема відсутність в повному обсягу необхідної технічної документації на об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди та земельні ділянки), а також державної реєстрації прав на ці об’єкти. Інші фактори.

 1. Мета програми

Покращити ефективність використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району шляхом: 

–  Проведення аналізу стану та забезпечення обліку нерухомого майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст району та земельних ділянок на яких воно розміщене: ведення бази даних майна, забезпечення виготовлення технічної та правовстановлюючої документації.

– Виявлення об’єктів для відчуження, підготовка необхідного пакету документів, відчуження нерухомого майна  спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст району: приватизація, передача до інших форм власності, передача майна у межах комунальної власності, підготовка необхідного пакету документів, проведення конкурсів, аукціонів, здійснення контролю за виконанням договорів.

– Здійснення передачі в оренду об’єктів комунальної власності: виявлення об’єктів для оренди, підготовка необхідного пакету документів для передачі в оренду, контроль за виконанням договорів оренди.

– Здійснення приймання-передачі об’єктів до комунальної власності: набуття права власності шляхом приймання-передачі в комунальну власність з інших форм власності, підготовка необхідного пакету документів – технічної та правовстановлюючої документації.

 1. Завдання програми

– забезпечення ефективного обліку майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл та селищ району відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України,  законодавчих та нормативних документів з бухгалтерського обліку, статутів та положень юридичних осіб районної комунальної власності, нормативно-правових актів місцевого рівня, рішень районної ради.

– забезпечення виготовлення необхідної технічної та правовстановлюючої документації на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки, на яких дане майно розміщене, детальних планів територій на яких вони розміщені.

– виготовлення технічної, проектної, кошторисної та оціночної документації на об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності.

– підготовка документів супроводу судових процесів щодо об’єктів  районної комунальної власності.

– виявлення та надання в оренду чи концесію незадіяних об’єктів комунальної власності та контроль за ефективним використанням майна.

– проведення відчуження, включених в перелік таких що підлягають приватизації, об’єктів комунальної власності та контроль за виконанням договорів відчуження.

– забезпечення інформаційної відкритості процесів при управлінні комунальним майном.

 1. Заходи з виконання програми

–  Проведення ефективного обліку майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл та селищ району.

–  Протягом 2019 року завершити роботи з виготовлення необхідної технічної документації на об’єкти нерухомого майна та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району.

–  Протягом 2019 року здійснити заходи з виготовлення технічної документації на право користування земельними ділянками в межах виділених коштів.

–   Провести відчуження, включених в перелік таких що підлягають приватизації, об’єктів комунальної власності та контроль за виконанням договорів відчуження.

–  Проводити щоквартально аналіз нарахування та встановлення заборгованості по орендній платі, та стану відрахувань від оренди до районного бюджету. Проводити контроль за ефективним використанням комунального майна.

– Виготовляти технічну, проектну, кошторисну та оціночну документацію на об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності. Готувати документи супроводу судових процесів щодо об’єктів  районної комунальної власності, виготовляти детальні плани територій з метою впорядкування територій, на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності.

– Проводити заходи з забезпечення інформаційної відкритості процесів управління комунальним майном, розміщення в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Сокальської районної ради інформації про об’єкти комунальної власності, які підлягають приватизації чи передачі в оренду, оголошень про проведення конкурсів з оренди майна та про їх результати.

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання

проблеми, обсягів та джерел фінансування;

строки  виконання програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету шляхом затвердження районною радою бюджетних призначень головному розпоряднику бюджетних коштів – Сокальській районній раді.

Використання коштів здійснювати за такими напрямками:

– оплата за виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, земельні ділянки);

– оплата за реєстрацію права власності на об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, земельні ділянки);

– оплата робіт з виготовлення технічної документації на земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна;

– оплата послуг за проведення експертної оцінки вартості майна та послуг з рецензування звітів оцінки майна;

– проведення інформаційної діяльності з питань оренди майна,  відчуження об’єктів комунального майна;

– інші видатки на виконання заходів Програми.

Розрахунок видатків проводиться щороку з наступним затвердженням на сесії районної ради.

Розпорядження коштами здійснює голова районної ради у відповідності до укладених договорів та актів виконаних робіт.

Використання коштів Програми  може здійснюватися також шляхом передачі органам місцевого самоврядування Сокальського району субвенцій на виконання заходів Програми.

Дозволяється перерозподіл коштів між статтями витрат на виконання цієї Програми.

 1. Результативні показники виконання програми

Виконання програми дасть змогу:

– покращити ефективність використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району;

– забезпечити виготовлення необхідної технічної та правовстановлюючої документації на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки, на яких дане майно розміщене, детальних планів територій на яких вони розміщені;

– виявляти та надавати в оренду незадіяні об’єкти комунальної власності та здійснювати контроль за ефективним використанням майна.

– проводити відчуження, включених в перелік таких що підлягають приватизації, об’єктів комунальної власності та контроль за виконанням договорів відчуження.

– забезпечити інформаційну відкритість процесів при управлінні комунальним майном.

– удосконалити систему обліку майна спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району.

 1. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію дій щодо реалізації Програми здійснює відділ управління комунальним майном Сокальської районної ради.

Контроль за станом реалізації Програми здійснює постійна комісія  районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

Районна рада щорічно  заслуховує на сесії районної ради   інформацію про хід виконання Програми.

Додаток 1 до Програми покращення ефективності

використання нерухомого майна  та земельних

ділянок, що належать до спільної  комунальної

власності територіальних громад Сокальського

району  на 2019 рік

 

ПАСПОРТ

(загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)

                                         ПРОГРАМИ

покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району на 2019 рік

 

 1. Ініціатор розроблення програми –Сокальська районна рада Львівської області

 

 1. Дата, номер документа про затвердження програми – рішення районної ради від ______________________________ року      №_________

 

 1. Розробник програми –Сокальська районна рада Львівської області

 

 1. Співрозробники програми

 

 1. Відповідальний виконавець програми –відділ управління комунальним майном Сокальської районної ради Львівської області

 

 1. Учасники програми Сокальська районна рада Львівської області,

 

 1. Термін реалізації програми –    2019 рік

7.1. Етапи виконання програми  (для довгострокових програм) __________

 

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації
  програми, тис. грн., всього,         –    400,00
  у тому числі:

8.1. коштів районного бюджету, тис.грн –  400,00
коштів інших джерел  (вказати)  ______________

 

 

Керівник установи -головного розпорядника коштів

Голова Сокальської районної ради

Львівської області                                                                       Микола Пасько

 

 

Відповідальний виконавець Програми

Голова Сокальської районної ради                                         Микола Пасько

Львівської області

 

Додаток 2 до Програми покращення ефективності використання нерухомого майна

та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад

Сокальського району на 2019 рік

 

Показники обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому

та за роками з визначенням джерел фінансування

 

Програми покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району на 2019 рік

                                                                                                                                                                                                                          тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2019 рік 20 __  рік 20 __ рік 20 __ рік Усього витрат на виконання програми
Усього,             400,00       400,00        
у тому числі          
обласний бюджет          
районний  бюджет** 400,00       400,00        
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**          
кошти небюджетних джерел**          

 

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

 

      Заступник голови  районної ради                                                                                                          Василь Бойко 

 

Додаток 3 до Програми покращення ефективності використання нерухомого майна

та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад

Сокальського району на 2019 рік

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників районної (бюджетної) цільової

Програми покращення ефективності використання нерухомого майна та земельних ділянок, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району на 2019 рік

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.
1. Реєстрація прав власності на будівлі районної комунальної власності. Виготовлення технічної документації на будівлі районної комунальної власності.

Підготовка документів (заяв, довідок тощо) та оформлення прав власності на будівлі районної комунальної власності.

Затрат – витрати на виготовлення технічної документації на будівлі районної комунальної власності, 21,00 тис.грн.  

Сокальська районна рада,

ліцензовані організації

 

Кошти районного бюджету

 

 

21,00

Завершення паспортизації та державної реєстрації прав власності на будівлі районної комунальної власності. Забезпечення виконання  вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Продукту – кількість технічних  документацій на будівлі районної комунальної власності,5 шт
Ефективності – витрати на виготовлення однієї технічної документації –

4,20 тис.грн.

Якості – повне завершення паспортизації та державної реєстрації прав власності на будівлі районної комунальної власності
2 Реєстрація прав власності на земельні ділянки районної комунальної власності Виготовлення технічної документації на земельні ділянки районної комунальної власності. Підготовка документів (заяв, довідок тощо) та оформлення прав власності на земельні ділянки районної комунальної власності. Затрат – витрати на виготовлення технічної документації на земельні ділянки районної комунальної власності,  350,00 тис.грн. Сокальська районна рада,

ліцензовані організації

Кошти районного бюджету 350,00 Паспортизація та державна реєстрація прав власності на земельні ділянки районної комунальної власності. Забезпечення виконання  вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Продукту – кількість технічних  документацій на земельні ділянки районної комунальної власності, 35 шт
Ефективності – витрати на виготовлення однієї технічної документації –

10,00 тис.грн.

Якості – паспортизація та державна реєстрація прав власності на земельні ділянки районної комунальної власності

 

3. Забезпечення контролю за ефективністю використання нерухомого майна, забезпечення супроводу судових процесів та виконання судових рішень, щодо об’єктів  районної комунальної власності виготовлення технічної , кошторисної та оціночної документації на об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності, виготовлення детальних планів територій з метою впорядкування територій на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності Виготовлення технічної, кошторисної та оціночної документації на об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності. Підготовка документів супроводу судових процесів, щодо об’єктів  районної комунальної власності, виготовлення детальних планів територій з метою впорядкування територій на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності Затрат – витрати на виготовлення технічної, кошторисної та оціночної документації на об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності, документів супроводу судових процесів, щодо об’єктів  районної комунальної власності, виготовлення детальних планів територій з метою впорядкування територій на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності транспортні витрати – 29,00 тис.грн. Сокальська районна рада,

ліцензовані організації,  органи місцевого самоврядування Сокальського району

Кошти районного бюджету 29,00 Забезпечення контролю за ефективністю використання нерухомого майна, забезпечення супроводу судових процесів, щодо об’єктів  районної комунальної власності виготовлення технічної , кошторисної та оціночної документації на об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності, виготовлення детальних планів територій з метою впорядкування територій на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності. Забезпечення виконання  вимог законодавства України, що регулює майнові відносини, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Продукту – кількість технічних, кошторисних та оціночних документацій на об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності, документів супроводу судових процесів, щодо об’єктів  районної комунальної власності, транспортне забезпечення, детальних планів територій з метою впорядкування  територій, на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності, 10 шт
Ефективності – витрати на виготовлення однієї  документації – 2,9 тис. грн
Якості – якісний контроль за ефективністю використання нерухомого майна, якісне забезпечення супроводу судових процесів, щодо об’єктів  районної комунальної власності, виготовлення технічної , кошторисної та оціночної документації на об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності, виготовлення детальних планів територій з метою впорядкування територій на яких знаходяться об’єкти нерухомого майна районної комунальної власності. Забезпечення якісного виконання  вимог законодавства України, що регулює майнові відносини
Усього на етап або на програму:   400,00  

 

                   Заступник голови районної ради                                                                                                        Василь Бойко