ПРОТОКОЛ №35 засідання постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ПРОТОКОЛ №35

засідання постійної комісії

з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій

 

  06  листопада  2019 р.                                                                                  м. Сокаль

 

Присутні: Сенюк А.І. – голова постійної комісії, Веклин М.Т. – заступник голови постійної комісії, Іванчина О.А., Хомяк І.В.  – члени постійної комісії.

Запрошені:   Варемчук І. – головний спеціаліст з питань розвитку сільської місцевості, функціонування аграрного ринку та кадрової роботи відділу агропромислового розвитку Сокальської РДА,  Гринюк О.Є. – начальник організаційно-юридичного відділу, заступник керуючого справами Сокальської районної ради.

Слухали:  Сенюка А.І –  щодо початку роботи  засідання комісії.

Вирішили : розпочати роботу комісії.

Голосували : за – 4 ( одноголосно), проти -0,  утримались – 0

 

Слухали:  Сенюка А.І. – про обрання секретаря засідання постійної депутатської комісії.

Виступили: Сенюк А.І. – який запропонував обрати секретарем засідання комісії Веклина М.Т.

Вирішили: Обрати секретарем засідання постійної депутатської комісії Веклина М.Т.

Голосували: за – 3, проти – 0, утримались –  1.

 

Порядок денний

Розгляд листів  місцевих рад району щодо  виділення коштів на фінансування заходів Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2019  рік (затвердженої рішенням районної ради від 09.04.2019 року №732 (зі змінами, внесеними рішенням №819  від 15.10.2019 року).

Виступили: Сенюк А.І., який повідомив, що заходами Програми (відповідно до розділу 3) є  очистка каналів від мулу і наносів з метою покращення відводу води з перезволожених площ і забезпечення сталого виробництва сільськогосподарської продукції, захисту населених пунктів від підтоплення.

Також Програмою (розділ 4) передбачено, що розподіл субвенції місцевим радам здійснюється на підставі видання розпорядження голови Сокальської РДА за попереднім погодженням з постійною комісією районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій.

На  даний час комісією остаточно не розглянуто листи 4 місцевих рад щодо виділення коштів, зокрема:

Домашівської сільської ради (від 11.02.2019 №20)- про виділення коштів  на проведення робіт з ліквідації підтоплення с. Домашів на суму 230,0 тис.грн (в межах села 1500м очистка каналів), до листа додано зведений кошторисний розрахунок на суму 230,034 тис.грн. (за рахунок коштів Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення);

-Хлівчанської сільської ради (від 19.02.2019 №51)- про виділення коштів  на проведення робіт по розчистці каналу в с.Тяглів на суму 50,0 тис.грн. (за рахунок коштів Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2019  рік);

-Сілецької  сільської ради (від 06.05.2019 №307/02-21) – про виділення коштів для очистки меліоративного каналу протяжністю 1400 метрів на суму 45,0 тис.грн;

– Острівської сільської ради (від 03.06.2019 №716)- про виділення коштів  на суму 200,0 тис.грн на очистку меліоративного каналу  для недопущення заболочення с.Добрячин протяжністю  2 км.

Також надійшли листи ще від 4 рад щодо виділення коштів:

Карівської сільської ради (від 08.08.2019 № /02-18) – щодо виділення коштів на розчищення джерела і канави на території с. Карів на суму 70,0 тис. грн;

Княжівської сільської ради (від 20.09.2019 №281/02-21)- про виділення коштів для очистки меліоративних каналів в с. Княже, Фусів, Шпиколоси  на суму 105,0 тис.грн.;

-Корчівської сільської ради (від 25.09.2019 №427/02-18) –  виділення коштів  на завершення очистки  меліоративного каналу на території сільської ради на суму 250,0 тис.грн.;

Волицької сільської ради ( від 01.11.2019 №274/02-18) – виділення коштів для очистки меліоративних каналів на суму 50,0 тис.грн.

 

Слухали: Хомяка І.В., Іванчину О.А., Сенюка А.І.

Вирішили: Враховуючи,  те, що відповідно до запитів 8 місцевих рад потреба у виділенні коштів на фінансування заходів Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2019  рік склала 1000,034 тис.грн,  а на даний час  залишок нерозподілених коштів на фінансування  Програми склав 205,0 тис.грн (виділено 600,0 тис.грн, погоджено виділення коштів на суму 150,0 тис.грн (у травні 2019 року)) та на суму 245,0 тис.грн (у серпні 2019 року), погодити виділення коштів на суму 205,0 тис.грн наступним місцевим сільським радам:

Карівській сільській раді – 55,0 тис.грн.;

Княжівській сільській раді – 50,0 тис.грн

Корчівській сільській раді – 50,0 тис.грн

Волицькій сільській рад – 50,0 тис.грн

 

По причині значної потреби в коштах у 2019 році, яка повністю не може бути на даний час задоволена, питання щодо погодження виділення коштів    Домашівській,  Хлівчанській, Сілецькій та Острівській  першочергово розглянути у 2020 році згідно з  повторними зверненнями рад  при умові прийняття Програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення на 2020  рік та виділення коштів на її фінансування.

Голосували : за – 4 (одноголосно), проти – 0,  утримались – 0.

 

Голова постійної комісії                                                                 А.І.Сенюк    

 

Секретар  засідання  постійної комісії                                    М.Т.Веклин