Про районний бюджет Сокальського району на 2020 рік  

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

          _________ сесія  VІІ__скликання
          Р І Ш Е Н Н Я ___

   24   грудня  2019 року                                                                     м.Сокаль

 

Про районний бюджет

Сокальського району на 2020 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування”, враховуючи Закон України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” Сокальська районна рада Львівської області,-

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2020 рік:

доходи районного бюджету у сумі 470643960 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 457638000 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 13005960 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 470643960 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 457438000 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 13205960 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 200000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 200000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 3000000 гривень, що становить 0,66 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 3136100 гривень, що становить 0,69 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

У процесі виконання районного бюджету розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії районної ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

 1. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у сумі 5674000 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) До доходів загального фонду районного бюджету належать доходи  визначені статтею 64 Бюджетного Кодексу України та трансферти, визначені статтями 96, 97, 101 Бюджетного Кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

– Підприємства та господарські організації які належать до районної комунальної власності сплачують до загального фонду районного бюджету 15 відсотків частини чистого прибутку (доходу).

– Плата за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад району відповідно до рішення VI сесії VI скликання Сокальської районної ради №111 від 18.08.2011р. зараховується у  розмірі 30 відсотків до загального фонду районного бюджету.

2) Джерелами формування у частині фінансування є надходження визначені статтями 15, 73 Бюджетного кодексу України.

 1. 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету у 2020 році є надходження визначені статтею 691, 71 Бюджетного Кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2020 рік”.
 2. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених п.4 статті 13, п.2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 3. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. 9. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2020 році в особі начальника фінансового управління райдержадміністрації одержувачем:

– позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

– позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. 10. Надати право Сокальській районній державній адміністрації відповідно до положень Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснювати в установах банків державного сектору за порядком, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.
 2. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 1. У процесі виконання районного бюджету в межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію районних програм, переліку об’єктів за кошти бюджету розвитку районного бюджету, вносити районній державній адміністрації в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з головою районної ради, головою постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

 1. Затвердити формулу розподілу міжбюджетних трансферів з районного бюджету бюджетам місцевих рад на здійснення видатків в частині утримання дитячих дошкільних установ та народних домів місцевих рад району відповідно до пунктів 20, розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України згідно з додатком 6 до цього рішення.
 2. Сокальській районній державній адміністрації:

14.1. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах, для головних розпорядників коштів районного бюджету виходячи з обсягів призначень, затверджених їм на 2020 рік.

14.2. Вносити зміни до показників районного бюджету на 2020 рік у зв’язку з оптимізацією структури районної державної адміністрації, перейменуванням (ліквідацією, створенням нових) структурних підрозділів районної державної адміністрації та перерозподілом між ними функцій.

14.3. За необхідності здійснювати перерозподіл іншої субвенції виділеної місцевим радам на утримання установ освіти та культури.

14.4. Надання субвенцій з Державного бюджету України, обласного, міського, селищного, сільських бюджетів місцевим бюджетам району здійснювати з урахуванням обсягу надходжень коштів на цю мету до районного бюджету, фактично виконаних робіт та наданих послуг.

14.5. Кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

14.6. Забезпечити врахування розпорядниками коштів районного бюджету в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

14.7. Здійснювати у 2020 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до вимог статті 16 Бюджетного Кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

14.8. Забезпечити з 1 січня 2020 року безкоштовне харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей 1-11 класів, дітей, батьки яких загинули або є учасниками АТО, дітей з особливими освітніми потребами (особи з інвалідністю) з розрахунку в середньому 17,00 гривень в день за кошти районного бюджету.

14.9. Дотримуватись виконання батьківської плати за харчування вихованців навчально-виховних комплексів (дошкільна ланка) у розмірі 40% від вартості харчування.

14.10. Фінансування Програм здійснювати після розгляду звітів про ефективність їх використання в 2019 році у відповідних комісіях.

 1. Кошти від перевиконання дохідної частини районного бюджету, вільний залишок коштів спрямовувати першочергово на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку, загальнорайонні Програми та на співфінансування міжнародних, державних, обласних програм та проектів.
 2. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому управлінню Сокальської районної державної адміністрації враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису районного бюджету на 2020 рік.
 3. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.
 4. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. 19. Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

 

                    Голова  районної ради                                     Микола Пасько

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Додатки 2020

Додаток 6 формула бюджет