Р І Ш Е Н Н Я № 925 від 31.03.2020/Про внесення змін до Програми по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2020 рік

СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

XLІX   сесія _VІІ__скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 925

 

31 березня   2020 року                                                               м. Сокаль

 

 

Про внесення змін до Програми по

збереженню об’єктів культурної

спадщини Сокальського району на 2020 рік

 

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», доручень та листів Львівської обласної державної адміністрації, враховуючи висновки постійної комісії районної ради  з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва, Сокальська районна рада Львівської області, –

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Внести зміни до Програми по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2020 рік, затвердженої рішенням Сокальської районної ради 24 грудня 2019 року № 877,  виклавши:

1.1.Абзац 1 розділу 2 Програми в наступній редакції:

«Головною метою Програми  по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2020 рік (пам’яток архітектури) є створення умов для організаційно-правового, фінансово-економічного та науково-виробничого забезпечення охорони пам’яток архітектури в інтересах соціально-культурного та духовного розвитку району».

1.2. Розділ 3 «Заходи реалiзацiї  Програми» в наступній редакції:

«3. Заходи реалiзацiї  Програми.

Збереження культурної та iсторичної спадщини району потребує значних капiталовкладень, для надходження яких необхiдне проведения вiдповiдної фiнансово-економiчної полiтики.

Для порятунку пам’яток архітектури,  якi мають велику iсторичну та художню цiннiсть i використовуються у соцiально -культурнiй сферi необхідно залучити спецiальнi кошти для розроблення проектно-кошторисної документації, обстеження технічного стану пам’яток, здiйснення першочергових протиаварiйних, консерваційних  та ремонтно-реставрацiйних робiт .

Для збереження пам’яток необхiдно:

– проведення комплексного обстеження, інвентаризації, виявлення та взяття на облік об’єктiв –пам’яток  ) архітектури (в т.ч. ново виявлених) на території району, виготовлення памяткоохоронної  документації, та створення  відповідного банку  даних;

– проведення моніторингу стану об’єктiв культурної спадщини, режиму їх використання та встановлення зон їх охорони;

– виготовлення та встановлення охоронних дошок;

– проведення заходів із популяризації історико-культурної спадщини району;

– підготовка, видання та розповсюдження буклетів

Вiдповiдальними за виконання заходів Програми по збереженню об’єктiв культурної спадщини Сокальського району на 2020 рік є відділ містобудування та архітектури Сокальської райдержадміністрації, ліцензовані (сертифіковані) проектні і будівельні організації, залучені до відповідних робіт, а також користувачі чи власники пам’яток архітектури.

Розпорядник коштiв –  Сокальська районна державна адмiнiстрацiя.

1.3. Додатки 1-3 до Програми в новій редакції, що додаються.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва.

 

Голова районної ради                                          Микола   Пасько

 

925 додатки до  рішення  зміни Прогр. ОКС 31.03.20