Про передачу майна зі спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району Львівської області у комунальну власність(на баланс) Сокальської міської ради

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ____ сесія VIІ  скликання

Р І Ш Е Н Н Я №______

«___»  листопада  2020 року                                                                                  м.Сокаль

 

Про передачу майна зі спільної комунальної власності

територіальних громад Сокальського району Львівської області

у комунальну власність(на баланс) Сокальської міської ради

 

З метою підвищення ефективності використання майна та створення сприятливих умов розвитку освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та спорту,  відповідно до п.20 ч.1 статті 43 та статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення виконавчого комітету Сокальської міської ради від 05.11.2020 року №871/02-37 щодо передачі майна та матеріальних цінностей із спільної власності територіальних громад Сокальського району у комунальну власність Сокальської  міської ради, враховуючи висновок постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва,  Сокальська  районна рада  Львівської області

 

В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Передати зі спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району Львівської області у комунальну власність(на баланс)  Сокальської міської ради нежитлові будівлі без зміни цільового призначення та матеріальні цінності, згідно з Додатком 1 та рухоме майно, яке закріплене за цими об’єктами, матеріальні цінності, основні засоби та інші необоротні матеріальні активи.
  2. Сокальській районній раді та Сокальській  міській раді створити комісію для здійснення приймання-передачі майна, зазначеного в Додатку 1, у складі згідно з Додатком 2.
  3. Комісії оформити передачу майна, зазначеного у Додатку 1, та рухомого майна, яке закріплене за цими об’єктами, матеріальних цінностей, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, Актом передачі-приймання.
  4. Балансоутримувачам майна, після оформлення документів про передачу-приймання майна, внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку.
  5. З метою забезпечення раціонального використання майна, зазначеного у Додатку 1 до цього рішення, Сокальській міській раді внести зміни до діючих договорів оренди рухомого та нерухомого майна шляхом укладення додаткових угод у зв’язку зі зміною власника(балансоутримувача) майна.
  6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Сокальської районної ради з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва  (голова Солодяк О.М.)

 

             Голова районної ради                                                                        Микола Пасько

Додаток 1

Додаток 2